Accés als ensenyaments de màster

Condicions d'accés

Es podrà accedir quan s'hagi obtingut alguna de les següents titulacions:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que permeti l'accés als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas és necessària l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé sense homologació, amb la comprovació prèvia per part de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis de màster oficial.

L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster.

Documentació necessària per accedir sense l'homologació prèvia:

- Sol·licitud d'autoritzacio degudament emplenada
- Còpia autentificada del títol de llicenciat o l'equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica)
- Còpia autentificada del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per la via diplomàtica)

La Coordinació del màster serà l'encarregada de dur a terme els tràmits oportuns.

Màster en Antropologia i Etnografia

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Termini:

- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021

Aplicatiu de preinscripció

Comparteix-ho: