Accés als ensenyaments de màster

Condicions d'accés

Es podrà accedir quan s'hagi obtingut alguna de les següents titulacions:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que permeti l'accés als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas és necessària l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé sense homologació, amb la comprovació prèvia per part de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis de màster oficial.

L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster.

La documentació necessària per accedir en cada cas es pot consultar a través d'aquest enllaç:

Màster en Antropologia i Etnografia

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Web del màster

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Termini:

- Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024

- Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024

 

Aplicatiu de preinscripció

Comparteix-ho: