Pràctiques del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Muntatge de l’obra de José Maria Sicilia al MNAC per l’exposició ‘Diàlegs intrusos', 2020.
© Raúl Cañadas – Pràctiques realitzades a la Fundació Suñol, Barcelona (curs 2020/2021)

PRACTICUM

La importància del Patrimoni rau en la seva capacitat de relacionar cada poble, cada nació i cada persona amb el seu passat. Cada objecte creat – per petit o monumental que sigui -, cada manifestació duta a terme - sigui efímera, perdurable en el temps, material o immaterial - ens apropa a una identitat cultural que ens relaciona d’una manera gairebé tel·lúrica. Què seríem sense el Patrimoni? I què seria el Patrimoni sense persones i comunitats que el coneguin, el vivifiquin, el difonguin i en definitiva, el valorin?

El Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia ofereix als estudiants una assignatura de 10 crèdits obligatoris que respon a Pràctiques. Les Pràctiques es realitzen al llarg del segon curs de Màster i ofereix a l’alumnat la possibilitat de realitzar una formació de caràcter professional en una entitat patrimonial que pot ser a Catalunya, a la resta de l’Estat o a l’estranger.

El caràcter interdisciplinari del Màster atorga als i a les alumnes les eines necessàries per a exercir-se en el camp professional del patrimoni i tal aspecte es tradueix igualment en les Pràctiques. De fet, els estudiants han de seguir una etapa formativa que es pot emmarcar en institucions de diferent naturalesa, l’eix vertebrador del qual és el Patrimoni en totes les seves vessants: artístic, arqueològic, antropològic...

Museus, fundacions, galeries, organismes públics, institucions acadèmiques i empreses culturals tant nacionals com estrangeres formen el gruix de les institucions a les que l’alumnat del Màster hi té accés en el segon curs, per tal de completar l’etapa formativa. La importància de les Pràctiques es fonamenta en l’objectiu de dotar els futurs professionals una experiència necessària per entendre i gestionar el ventall patrimonial que forma part de les nostres identitats culturals. Així doncs, l’alumnat pot accedir a un bon nombre de tasques relacionades totes elles amb el Patrimoni: didàctica, difusió i comunicació culturals, diferents fases que comporta la conceptualització i realització de projectes patrimonials, comissariat d’exposicions, inventari, catalogació i documentació de béns, conservació preventiva i un llarg etcètera que connecta amb la part teòrica que ofereix el Màster. Sense oblidar que el Màster fomenta la transversalitat de coneixement, amb professors de diferents facultats i especialitats, així com professionals de l’àmbit cultural.

La quantitat d’hores que es poden realitzar com a Pràctiques oscil·la entre les 300 i les 500, amb la possibilitat de que cada alumne o alumna les desenvolupi en un únic centre o en més d’un. Per tal de garantir que els estudiants completin aquesta part formativa, cada institució proposa una persona que tutoritza el pas dels nostres estudiants en llurs institucions. Així mateix, la comunicació entre el Màster i els respectius centres és fonamental, així com el seguiment que rep l’alumnat al llarg del període en el que transcorre l’assignatura. Val a dir que l’assignatura s’ha adaptat a la situació pandèmica, facilitant la realització de pràctiques virtuals en els casos en què ha estat possible o s’ha requerit des de les institucions.

En definitiva, les Pràctiques ofereixen totes les eines bàsiques per tal que els estudiants connectin l’etapa formativa i teòrica rebuda en el primer curs del Màster amb el panorama professional que gira al voltant del Patrimoni i que els acollirà un cop travessin la frontera acadèmica.

Algunes de les pintures del magatzem de la Fundació Suñol. I catalogació de catàlegs de la biblioteca i introducció a la base de dades de la Fundació Suñol.
© Raúl Cañadas – Pràctiques realitzades a la Fundació Suñol, Barcelona (curs 2020/2021)