Usos lingüístics

El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona, i com a tal té usos institucionals i administratius. En la docència universitària s’utilitzen el català i el castellà, com a llengües oficials de Catalunya. Així mateix, es promou el coneixement d’altres llengües amb l’objectiu d’aconseguir una universitat cada cop més plurilingüe.

El professorat i l’alumnat tenen dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que usi el professor.

El centre anuncia la llengua de la docència abans de començar el curs acadèmic, així que en formalitzar la matrícula l’alumnat pot consultar la llengua en què s’imparteixen els grups classe de cada assignatura. La llengua indicada no es canvia i es manté durant tot el curs.

L’alumnat que no entén el català té a la seva disposició un curs intensiu de nivell inicial, quinze dies abans de l’inici de cada semestre, i el Programa d’acollida lingüística, que inclou les activitats de la Borsa d’intercanvi lingüístic. Es pot consultar el calendari i els centres on s’imparteixen els cursos i fer la inscripció al formulari dels Serveis Lingüístics.

 

Per qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb la Xarxa de Dinamització lingüística de la Facultat a través del correu: xdl.geografia.historia@ub.edu

Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística

Aquesta Comissió forma part de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB i s’ocupa, entre altres temes, de la promoció del català, així com de l’aprenentatge i ús de llengües estrangeres entre l’alumnat, el professorat i el PAS de la Facultat. Una de les iniciatives amb més recorregut és els premis Temps, Espai i Forma, que reconeix cada any la qualitat lingüística dels TFG i TFM presentats en els nostres ensenyaments.

Més informació de la Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística

Comparteix-ho: