Adquisició per departaments o serveis

Informació relativa a l'adquisició d'equips de sobretaula, portàtils i tauletes tant de la marca Apple com d’altres marques.

Tipus d’equips:

► Equips homologats pels Acords Marc:

Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per al subministrament d'equips de lloc de treball. Expedient 19/19 (CSUC)

Acord marc d'homologació de proveïdors d'equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, portàtils ultralleugers, tàctils, convertibles, tauletes, portàtils gamming, mini PC, NAS sobretaula, discs durs externs i serveis associats, per a les entitats que participen a l‘Acord Marc. Expedient 19/05 (CSUC).

► Altres equips no homologats.

 

   Així mateix, assenyalem la importància de comprar l'equipament amb garantia de 4 anys. Per qualsevol equip comprat sense garantia de 4 anys, en cas de produir-se una avaria, el cost de la reparació haurà de ser assumit pel centre, departament  o projecte corresponent.

   Si ho necessites, també pots obrir un tiquet de sol·licitud i t'assessorarem en la seva compra.

►Per la compra de l’equipament s’haurà de seguir les següents instruccions:

► Equipament dins l’Acord Marc d’equips de lloc de treball. Expedient 19/19 (CSUC):

► Realitzar comanda al SAP (no necessita autorització) d’acord amb la normativa vigent publicada a la pàgina web de la Unitat de Compres.

► Equipament dins l’Acord Marc d’Apple. Expedient 19/05 (CSUC), així com altres equips no homologats:

► Cal demanar autorització a Gerència  per la compra de  portàtils ultralleugers, tàctils, convertibles, tauletes, portàtils gaming,  mini PCs, NAS de sobretaula, discs durs i serveis associats.

► Realitzar comanda al SAP i adjuntar l’autorització signada pel Gerent al document comptable (AD).

Per comprar cal que consultis l'apartat Acord Marc d'homologació de proveïdors d'equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, portàtils ultralleugers, tàctils, convertibles, tauletes, portàtils gaming, mini PC, NAS sobretaula, discs durs externs i serveis associats, per ales entitats que participen a l'Acord Marc. Expedient 19/05 (CSUC) de la pàgina de la Unitat de Compres.

Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu.

Per a més informació, consulta l'article 28.2 de les Bases d’execució del pressupost.

 

Si has de treballar amb Windows en el moment de la compra, hauràs d’afegir la llicència OEM de Windows 10. Les llicències OEM són les més econòmiques però el proveïdor només la podrà facilitar en el moment de la compra.

Pots optar per Microsoft Windows 10 Home OEM, que és la llicència més econòmica, si tens previst actualitzar a la versió Windows  10 Enterprise o Windows 10 Educació. Si no has d’actualitzar la versió,  et recomanem     Microsoft Windows 10 Pro OEM que incorpora opcions avançades per treballar en entorns professionals.

Sense una llicència de Windows 10 original no es podrà actualitzar al Windows 10 Enterprise suportat per l’Àrea TIC.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: