Condicions del manteniment

L'Àrea de Tecnologies gestiona els contractes de manteniments dels equips informàtics. L'empresa de manteniment actual és IDGRUP i la vigència del contracte inclou el període del 23 d'abril de 2019 fins al 22 d'abril de 2020, prorrogable anualment fins a 5 anys.

Escollir entre les següents opcions, per veure els diferents tipus de manteniment, segons les característiques del teu equip.

Opció 1: Rèntings o compres centralitzades vigents

Opció 2: Equips i perifèrics propietat de la UB

Opció 3: Rèntings o compres centralitzades no renovats en període de manteniment

Opció 4: Rèntings o compres controlades no renovats amb extensió de manteniment

Opció 5: Equips i perifèrics sense manteniment.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: