Dotació

D'acord amb les directrius fixades per la instrucció conjunta del Vicerector de Transformació Digital i del Gerent de la Universitat de Barcelona, amb data 28 de febrer de 2020:

la dotació d’equipament informàtic es pot dur a terme de dues maneres:

► a través del rènting

► de l'adquisició d'equipament


Equips de rènting

Els concursos de rènting  permeten renovar el parc informàtic en equips de sobretaula. Els equips de rènting es limitaran a equips de sobretaula excloent els de la marca Apple. En aquest cas, no es poden fer peticions directes descentralitzades. Es tramita anualment una campanya centralitzada de rènting des de l’àrea TIC segons l’establert a la política general de rènting de la UB.

Els responsables d’informàtica de  cada zona contacten amb els responsables dels centres, departaments i serveis per a confirmar els equips que s’han de renovar.

Equips de compra

Dins d’aquest apartat estan inclosos d’equips de sobretaula, portàtils, tauletes i altre equipament informàtic sota l’acord marc vigent tant de la marca Apple com d’altres marques.

També es poden adquirir altres equips no homologats.

 

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 Horari d'atenció:
Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00
 Si ets estudiant:
 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 
 Si ets antic alumne: