Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Ciències Biomèdiques

Pla d'acció tutorial

 La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEEs) i que suposa un mitjà de qualitat i de suport en el desenvolupament integral de l’estudiant. L’acció tutorial consistirà en l’acompanyament de l’estudiant per guiar-lo i aconsellar-lo en el seu procés d’aprenentatge, ajudant-lo en la presa de decisions, en la millora del seu rendiment acadèmic, en millorar les seves expectatives i orientar-lo professionalment.

 

Coordinador del Pla d’Acció Tutorial del Grau de Ciències Biomèdiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:

Dr. Joan Blasi Cabús. Departament de Patologia i Terapèutica Experimental. blasi@ub.edu

 

Tutor 1r Curs

Dr. José Carlos Perales Losa. Departamet de Ciències Fisiològiques. jperales@ub.edu

 

Tutors 2n i 3r Curs

Dra. Soledad Alcántara Horrillo. Departament de Patologia i Terapèutica Experimental. Salcantara@ub.edu

Dr. Julià González Martín. Departament de Fonaments Clínics. juliangonzalez@ub.edu

 

Tutor 4rt Curs

Dra. Rosa Maria Aligué Alemany. Departament de Biomedicina. aliguerosa@ub.edu

 

SAE (Servei d’Atenció a l’Estudiant)

Comparteix-ho: