Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Ciències Biomèdiques

Itineraris, mencions i optativitat


 
El Grau de Ciències Biomèdiques no disposa de diferents mencions o itineraris. Tot i això a 4t curs hi ha diferents optatives a escollir per l'alumnat.
 

A continuació podeu consultar l'oferta per a cada campus:

 

4t curs

Semestre

Campus

Assignatura

Coordinadors

Departament

1r

Campus Clínic

Hematologia biològica

Juan Luis Vives Corrons

Departament de Medicina

1r

Campus Clínic

Translational medical research

Josep Ma. Llovet Bayer

Departament de Medicina

1r

Campus Clínic

Aplicacions de la ressonància magnètica a l’estudi dels trastorns cognitius

David Bartrés Faz

Departament de Medicina

1r

Campus Clínic

Coneixements sobre vacunes

Àngela Domínguez

Departament de Medicina

1r

Campus Bellvitge

Curs pràctic intensiu en investigació biomèdica

Francesc Ventura / 

José Luis Rosa

Departament de Ciències Fisiològiques

1r

Campus Bellvitge

Farmacologia de recerca i innovació

Víctor Fernández / 

Francisco Ciruela

Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

1r

Campus Bellvitge

Escriptura científica eficient

Esteve Fernández Muñoz

Departament de Ciències Clíniques

1r

Campus Bellvitge

Aprenent a ser genetista

Virginia Nunes / 

Ester Prat

Departament de Ciències Fisiològiques

1r

Campus Bellvitge

Disseny Molecular de la vida: l’estructura a la funció

Gabriel Pons Irazazàbal

Departament de Ciències Fisiològiques

1r

Campus Bellvitge

Exercici en la salut i la malaltia

Pablo Miguel Garcia-Roves

Departament de Ciències Fisiològiques

1r

Campus Bellvitge

El reproductor

Pepita Giménez Bonafé

Departament de Ciències Fisiològiques

 
Comparteix-ho: