Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Ciències Biomèdiques

Accions de suport i d'orientació

Accions d’informació prèvies, a l’entrada i durant els estudis del grau

Saló de l’Ensenyament: Se celebra anualment, en el marc de la Setmana de la Formació i Treball de la Fira de Barcelona. Te com a finalitat informar a possibles estudiants sobre els estudis de grau que la facultat, i en general les universitats i centres educatius, ofereix. La nostra participació es coordina des del Consell d’Estudis i hi participen estudiants dels darrers anys.

Jornada de Portes Obertes: Hi participen els membres de l’equip deganal, caps d’estudis, professorat i estudiants del grau que ofereixen una sessió informativa seguida d’un torn de preguntes. Posteriorment, es fa una visita guiada a les diverses instal·lacions dels campus de la Facultat.

Jornada de presentació del grau: Hi participen els videdegans, caps de secretaria i caps d’estudi de les Facultats de Biologia i Medicina i Ciències de la salut. La jornada està dirigida als futurs estudiants del grau a qui es fa la presentació del pla d’estudis i els campus on s’imparteix el grau i s’assessora sobre els processos administratius relacionats amb nombre de crèdits a matricular, itineraris, regim de permanències, reconeixement de crèdits,,. La jornada es reparteix en dues sessions, una a la facultat de Biologia i l’altre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.  Aquesta jornada es prèvia a la tria de Facultat per part dels estudiants

Jornada d’Acollida al Centre i l’Ensenyament: Va dirigida als nous estudiants de primer curs i es dur a terme el mes de setembre. Hi participa l’equip deganal, caps d’estudis, els coordinadors de primer curs i els responsables dels diferents serveis, així com estudiants de grau. En aquestes sessions, es dóna informació sobre les característiques de la facultat i dels campus, espais físics i la seva localització, i dels principals recursos i serveis de la UB: SAE (Servei d’Atenció a l’Estudiant), CRAI (Centre de recursos per l’aprenentatge i la investigació) , sales d’estudi, etc.

Sessions d’introducció al funcionament i als recursos del CRAI: Bàsicament es presenten en una sessió d’una hora els recursos informàtics que poden ser eines útils en especial per a la realització dels treballs proposats en les assignatures de grau.


Al llarg dels estudis de grau es programen sessions informatives i d’orientació a l’estudiant, coordinades amb la facultat de Biologia, amb la participació del Servei d’Atenció a l’Estudiant i l’Oficina de Relacions Internacionals. Aquestes sessions s’anuncien i se’n fa difusió a través del Campus Virtual del grau.

Comparteix-ho: