Oficina de Recerca

L'Oficina de Recerca de Bellvitge, dóna atenció als investigadors adscrits a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Campus Bellvitge en la gestió de projectes i ajuts d’àmbit nacional i autonòmic.
 

 • Serveis:
   
 1. Informació general i difusió de convocatòries de recerca.
   
 2. Assessorament als investigadors per a la gestió de sol·licituds d’ajuts a la recerca i convenis.
   
 3. Gestió econòmica (tramitació de viatges, factures, compres per acord marc, contractes de personal, contractació de serveis).
   
 4. Justificació a les institucions subvencionadores amb l’emissió d’informes econòmics.
   
 5. Facilitar la utilització del GREC i GPR i detectar noves necessitats.
   
 6. Suport a la Comissió de Recerca del Campus.
   
 • Personal de l'Oficina de Recerca: 


Mercè Artés   (martes@ub.edu)

Maria del Mar Vilanova   (mar.vilanova@ub.edu)

Rosa M. Garcia  (rmgarcia@ub.edu)
 

 • Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 8h a 15h

 

 • Ubicació:
   

Pavelló de Govern (1ª Planta)
Feixa Llarga, s/n
08907 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 021 097 

La Comissió de Recerca del Campus Bellvitge està integrada pels representants dels departaments, instituts i Administració del campus i presidida pel Vicedegà de Recerca. És funció d'aquesta Comissió fomentar la recerca vetllant pel manteniment i la inversió en personal, infraestructura i equipament, donar suport al professor/investigador sobre temes de recerca i transferència, i promoure projectes de recerca transversals en el Campus.

Marc Aragó Belenguer

Josep Comin Colet 

Raúl Estévez Povedano

Fernando Fernández Aranda

Rosa M Garcia López

Artur Llobet Berenguer

José López López

Víctor R. Moreno Aguado

Román Pallarés Giner

Laura Pérez Palma

Margarida Pla Consuegra

José Luís Rosa López

Avelina Tortosa Moreno

Francesc Ventura Pujol

XXIII CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE FINALITZACIÓ DE TESI - CAMPUS BELLVITGE

Convocatòria

Sol·licitud

Resolució

 

V CONVOCATÒRIA D’ AJUTS PER A RETENCIÓ DE TALENT

Convocatòria

Sol·licitud

Llista provisional d'admesos

Resolució

IDIBELL
 

 IDIBAPS
 

INSTITUT DE NEUROCIÈNCIES

CCITUB 

 

 HUB

CCITUB-  Campus Bellvitge

C/ Feixa Llarga, s/n

08907 L'Hospitalet de Llobregat


Unitat de Biologia

Beatriz Barroso Indiano: Telf- 93 403 48 63/ email- bbarroso@ccit.ub.edu

Esther Castaño Boldu: Telf- 93 403 48 63/ email- ecastano@ccit.ub.edu

Benjamin Torrejon Escrbano: Telf- 93 403 48 63/ email- torrejonbenja@ccit.ub.edu 

 

Aquí trobarà:
 

Citrometria

- Citòmetre separador MoFlo Astrios 4 làsers, 6 vies de separació (Beckman Coulter).

- Citòmetre analitzador FACSCanto II (Becton Dickinson), 2 làsers, 6 colors.

- Citòmetre analitzador Gallios (Beckman Coulter), 3 làsers, 10 colors.

- Lector de microplaques Fluostar optima (bmg) amb sistema d'injecció doble i regulació de temperatura.

- Sala de cultius.

 

Microscòpia òptica avançada

- Microscopi confocal Zeiss 880.

- Microscopi confocal Leica TCS-SL amb detecció espectral.

- Microscopi etereoscòpic de fluorescència, SteREO Lumar V12 (Carl Zeiss).

- Microscopi Nikon E800.

- Microscopi Leica DMIRB.

- Estacions de treball amb programari especialitzat en tractament d'imatges (Fiji, ImageJ, MetaMorph, Imaris).

- Sala de cultius.

 

Genòmica

- Equip per PCR quantitativa QuantStudio 7Pro (Applied Biosystems).

- Equip per PCR quantitativa Real-time ABI Prism 7900 HT (Applied Biosystems).

- Plataforma de separació d'àcids nuclèics basat en separació magnètica (Chemagen).

- Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies).

- Lector de microplaques Fluostar Optima (bmg) amb sistema d'injecció doble i regulació de temperatura.

 

Estabulari

Telf: 93 402 42 10  

 

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

Telf: 93 402 42 06

 

Altres unitats en altres Campus:

www.ccit.ub.edu/CA/m6sm2.html

Llistat de convocatòries de finançament de la recerca: https://accesconvocatories.ub.edu/

Comparteix-ho: