Canvis de grup

Períodes de presentació de sol·licituds

PRIMER SEMESTRE (període de presentació de sol·licituds) TANCAT

Per a les assignatures obligatòries matriculades al primer semestre del curs 2023-24, qualsevol curs, es pot fer una petició de canvi mitjançant l'aplicatiu que trobareu al Campus Virtual de Grau el dia 6 de setembre de 2023.

enlightenedAtenció, dates modificades: El període per sol·licitar el canvi comença el dimecres, 6 de setembre de 2023 i es tanca el dissabte, 9 de setembre de 2023.

En aquest mateix aplicatiu s'expliquen les condicions i criteris de resolució de les peticions que es facin d'aquesta manera.

 

SEGON SEMESTRE (període de presentació de sol·licituds)

Per a les assignatures obligatòries matriculades al segon semestre del curs 2023-24, qualsevol curs, es podrà fer una petició de canvi mitjançant l'aplicatiu que trobareu al Campus Virtual de Grau el dia 8 de gener de 2024.

El període per sol·licitar el canvi comença el dilluns, 8 de gener de 2024 i es tanca el diumenge, 14 de gener de 2024.

En aquest mateix aplicatiu s'expliquen les condicions i criteris de resolució de les peticions que es facin d'aquesta manera.

La normativa de canvis de grup va ser aprovada pel consell d'estudis 2/2001 de 29 de març, i modificada pel consell d’estudis 2/2002 d'1 de febrer, 3/2004 de 3 de maig, 1/2007 de 5 de març, 3/2010 de 27 de juliol i 3/2013 de 7 de juny.

Aquells alumnes que necessitin presentar sol·licitud de canvi de grup d’alguna o algunes assignatures, caldrà que segueixin el procediment especificat en els següents apartats:

Per motius laborals:
- Còpia del contracte laboral i certificat original de l'empresa on consti l'horari que realitza el treballador/a, el segell i la signatura del responsable de l'empresa.

 

 En altres casos:

- Aportar documentació justificativa

PRIMER SEMESTRE:

La resolució dels canvis de grup de primer semestre es publicarà el divendres, 15 de setembre de 2023.

enlightenedAmb data 15 de setembre de 2023 es publica la resolució dels canvis de grup de primer semestre. Els canvis s'han concedit en funció de la disponibilitat de places als grups demanats i el compliment dels criteris de priorització aprovats pel Consell d'Estudis.

Els canvis concedits ja s'han incorporat a l'expedient de l'alumnat: consulteu-ne el vostre per comprovar els canvis efectuats.

 

SEGON SEMESTRE:

Informació pendent

 

 

Cal tenir en compte el següent:

  1. Els canvis es concedeixen segons la disponibilitat de places al grup demanat i seguint els criteris establerts.
  2. Si s'ha demanat més d'un canvi, en el cas que un d'ells no es concedeixi, es denega la resta, per evitar solapaments.
 

Els criteris de resolució són els següents:

A. Condició imprescindible: existència de places en el grup sol·licitat.

B. Criteris de priorització:

- Primer: Horari laboral incompatible per contracte

- Segon: Motius familiars greus, degudament justificats

- Tercer: Altres, degudament justificats

mail Qualsevol consulta relacionada amb la resolució dels canvis de grup que es publiqui en aquesta pàgina o en el campus virtual, es pot adreçar a la Cap d'Estudis de Psicologia per correu electrònic a consell_psico@ub.edu.

 

**MOLT IMPORTANT: Els canvis de grup es resoldran un cop s'hagin atès totes i cadascuna de les reclamacions que es presentin a la Cap d'Estudis.

És convenient que busqueu alternatives a la vostra petició, atès que, com ja sabeu, si no hi ha plaça al grup que heu demanat aquest no s'ha concedit, malgrat es compleixin els altres criteris abans exposats.

-      

Les resolucions de les reclamacions sortiran publicades en aquesta mateixa pàgina web i en el Campus Virtual del Grau.

Comparteix-ho: