Canvis de grup

Períodes de presentació de sol·licituds

Curs 2018-19

Primer període: 

Únicament es poden presentar sol·licituds de canvi de grup d'assignatures que s’imparteixin durant el primer semestre (Tardor).

El Formulari estarà actiu des del dimecres 5 de setembre fins al dijous 13 de setembre a les 15.00 h.

FORMULARI TANCAT

Anar al web de Tràmits Administratius:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/tramits-administratius

DOCUMENTS: Lliurament a la Secretaria en paper màxim el divendres 14 de setembre a les 13.30 h.

 

 

Segon període: del 8 a l'11 de gener de 2019

Únicament es poden presentar sol·licituds de canvi de grup d'assignatures obligatòries que s’imparteixin durant el segon semestre (Primavera).

El formulari s'activarà el dimarts 8 de gener pel matí i estarà obert fins al divendres 11 de gener de 2019 a les 18.00 h.

Anar al web de Tràmits Administratius:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/tramits-administratius

FORMULARI TANCAT

DOCUMENTS: Lliurament a la Secretaria en paper màxim fins dilluns 14 de gener a les 18.00 h.

La normativa de canvis de grup va ser aprovada pel consell d'estudis 2/2001 de 29 de març, i modificada pel consell d’estudis 2/2002 d'1 de febrer, 3/2004 de 3 de maig, 1/2007 de 5 de març, 3/2010 de 27 de juliol i 3/2013 de 7 de juny.

Aquells alumnes que necessitin presentar sol·licitud de canvi de grup d’alguna o algunes assignatures, caldrà que segueixin el procediment especificat en els següents apartats:

Per motius laborals:
- Còpia del contracte laboral i certificat original de l'empresa on consti l'horari que realitza el treballador/a, el segell i la signatura del responsable de l'empresa.

 

 En altres casos:

- Aportar documentació justificativa

Els canvis de grup acceptats i denegats es publicaran en aquesta pàgina web, segons s’indica:

 

Primer semestre: 

El 21 de setembre de 2018 es publica la resolució dels canvis de grup del 1r semestre.

El 2 d'octubre de 2018 es publica la resolució de les reclamacions dels canvis de grup del 1r semestre.

Segon semestre:

El 23 de gener de 2019 es publica la resolució dels canvis de grup del 2n semestre:

 

Els criteris de resolució són els següents:

A. Condició imprescindible: existència de places en el grup sol·licitat.

B. Criteris de priorització:

- Primer: Horari laboral incompatible per contracte

- Segon: Motius familiars greus, degudament justificats

- Tercer: Altres, degudament justificats

Si no s'hi està d'acord amb la resolució de canvi de grup, l'alumne/a pot presentar una reclamació personalment a la cap d'estudis (si cal contactar per correu electrònic, enviar-ho a consell_psico@ub.edu), durant els següents dies:

Primer semestre:  25, 26 i 27 de setembre de 2018

Segon semestre:  24, 25 i 28 de gener de 2019

**MOLT IMPORTANT: Els canvis de grup es resoldran un cop s'hagin atès totes i cadascuna de les reclamacions que es presentin a la cap d'estudis. Per tant, no és necessari venir el primer dia a primera hora. Trobareu a la vostra disposició un full perquè anoteu el vostre nom i així respectar l'ordre d'arribada per fer la reclamació.

És convenient que porteu alternatives a la vostra petició, donat que, com ja sabeu, si no hi ha plaça al grup que heu demanat aquest no s'ha concedit, malgrat es compleixin els altres criteris abans exposats.

-      

Horari d'atenció

  • Dijous, 24 de gener: de 10 h a 13,30 h i de 15 h a 17 h.
  • Divendres, 25 de gener: de 10 h a 13,30 h
  • Dilluns, 28 de gener: de 10 h a 13,30 h

Les resolucions d' aquestes reclamacions sortiran publicades en aquesta mateixa pàgina web, segons el calendari següent:

- Resolució de les reclamacions per a assignatures de primer semestre:  2 d'octubre de 2018

- Resolució de les reclamacions per a assignatures de segon semestre: 1 de febrer de 2019. Podeu consultar la resolució de les reclamacions, publicada el dia 1 de febrer de 2019.

Comparteix-ho: