Normativa de permanència

 • Alumnes nous (que mai no han iniciats estudis universitaris)

  Crèdits per matricular el primer any

  - 30 a temps parcial

  - 60 a temps complet

  (crèdits nous a superar, en cap cas es consideren els que es puguin tenir reconeguts o convalidats)

   

  Crèdits que cal superar el primer any

  - 6 a temps parcial

  - 18 a temps complet

 • Alumnes de segon en endavant (o de primer que han iniciat altres estudis universitaris)

  Crèdits per matricular a partir del segon curs (excepte 10% final)

  Mínim de 18 i màxim de 60 (o fins a 78 si ho accepta la Cap d'Estudis)

  - Temps parcial entre 18 i 45

  - Temps complet entre 46 i 78

   

  Crèdits que cal superar a partir del segon curs

  El 50% dels crèdits matriculats en 2 anys efectius consecutius de matrícula efectiva

Fases: S’eliminen les fases (inicial-intermèdia-final). Tot es considera en crèdits, no importa quins siguin

Crèdits a matricular: Si l’alumne vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, també ha de matricular tots els crèdits obligatoris dels cursos inferiors.

 

Crèdits reconeguts/convalidats: Els crèdits reconeguts o convalidats no computen als efectes dels mínims o maxims a matricular ni tampoc per als mínims de crèdits a superar per l’alumne

 

Límits permanencia:

- Temps complet: Es considera de temps complet qui durant els primers 5 anys de matrícula efectiva ha matriculat una mitjana de 46 cr. o més

Temps màxim per a acabar Grau: 7 anys de matrícula efectiva

- Temps parcial: Es considera de temps parcial qui durant els primers 5 anys de matrícula efectiva ha matriculat una mitjana inferior a 46 cr.

   Temps màxim per a acabar Grau: 10 anys de matrícula efectiva

10% de credits final: Quan a l’alumne/a li queden per acabar 24 o menys crèdits, els ha de matricular tots, encara que sigui de temps parcial

 

Incompliments, incidències o excepcionalitats de la permanència: Han de demanar-se al Degà.

 

A l'enllaç següent trobareu la normativa que regula el règim de permanència dels estudiants matriculats als Graus i Màsters Oficials de la UB:

 

Comparteix-ho: