Petició de trasllat

Grau de Psicologia: trasllat per continuar estudis a la Facultat de Psicologia de la UB

 

Alumnat de la UB que vol traslladar-se a una altra universitat:

  1. Imprescindible presentar la carta d’acceptació de la universitat on heu sol·licitat l’admissió: escanegeu i envieu-la a l’email secretaria_psico@ub.edu
  2. Abonament de les taxes de trasllat a través de l’espai personal MonUB > Generació i gestió de documents acadèmics > Certificat per trasllat a una universitat espanyola (Certificat Acadèmic Oficial - CAO). Les taxes actuals d'aquest document són 54,54 euros
  3. El resguard conforme s'ha pagat la taxa de trasllat l’heu d'imprimir i presentar-lo en la universitat de destí.
Un cop estigui fet tot aquest tràmit, nosaltres enviarem la certificació directament a l'altra universitat.
Comparteix-ho: