Comissió de Doctorat

Funcions de la Comissió de Doctorat

Les funcions de la Comissió de Doctorat són:

 1. Coordinar-se amb l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona en la qual estiguin adscrits els programes de doctorat de la Facultat, per a la gestió de totes les etapes administratives dels programes de doctorat.
 2. Coordinar-se amb les comissions acadèmiques dels programes de doctorat.
 3. Participar i donar suport als processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels programes de doctorat, i
 4. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició de la Comissió de Doctorat

La composició de la comissió de doctorat és la següent (gener 2022):

 • Dra. Irene Garcia Cano (per delegació del degà), vicedegana de Recerca i Transferència
 • Dra. Anna Maria de Juan Capdevila, coordinadora del programa de doctorat de Química Analítica i Medi Ambient
 • Dr. Xavier Verdaguer Espaulella, coordinador del programa de doctorat de Química Orgànica
 • Dra. Mercè Deumal Sole, coordinadora del programa de doctorat de Química Teòrica i Modelització Computacional
 • Dra. Inés Fernández Renna, coordinadora del programa de doctorat d'Enginyeria i Ciències Aplicades
 • Dra. Elvira Gómez Valentin, coordinadora del programa de doctorat d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia
 • Dra. Carme González Azon, representant de la secció departamental d'Enginyeria Química
 • Dra. Pilar Ramírez de la Piscina, representant de la secció departament de Química Inorgànica
 • Sra. Manoli Mora Ballester (per delegació de la cap de Secretaria d'Estudiants i Docència)

Més informació sobre el Doctorat a la Facultat de Química

Comparteix-ho: