Suport a la comunicació científica en anglès

Expand your academic horizonsHeu d’anar a un congrés i us sentiu insegur a l’hora de presentar una ponència?

Voldríeu millorar la dicció en les presentacions orals?

Teniu ganes d’aprendre dels propis errors?
 

Des de la unitat d’Assessorament Lingüístic i Terminologia dels Serveis Lingüístics us oferim dos nous serveis a la carta amb l’objectiu d’ajudar-vos a millorar les competències lingüístiques en la comunicació científica en anglès.

  • Acompanyament per a les presentacions

    Segons les necessitats que tingueu i d’acord amb el que ens plantegeu, un tècnic expert dissenyarà un pla per ajudar-vos a millorar la fluïdesa, la pronúncia i l’entonació de les presentacions orals. Entre les activitats que es poden dur a terme, es preveuen l’assaig de la presentació en presència del tècnic (que farà els comentaris pertinents) o l’enregistrament de la presentació (gravat per un nadiu o pel mateix autor), per exemple.

  • Tutories per a la millora dels textos escrits

    Complementàriament al servei de correcció de textos, també us oferim la possibilitat de trobar-vos amb un dels nostres tècnics perquè us ajudi a millorar la redacció dels textos científics. Aquestes tutories es basen en la correcció del text, l’anàlisi dels errors habituals i els comentaris posteriors d’un dels nostres tècnics amb indicació, si escau, de fonts de referència útils per a l’objectiu de millora.

Com que aquests serveis són fets a mida, la tarifació es fa per temps.

  Tarifa interna bonificada Tarifa interna Tarifa externa
Acompanyament per a les presentacions orals 50 €/h 60 €/h 72 €/h
Tutories per a la millora dels textos escrits 50 €/h 60 €/h 72 €/h

Per sol·licitar aquest servei o demanar més informació, adreceu-vos a assessorament.sl@ub.edu.