Terminologia: vocabularis i diccionaris

S’ofereix assessorament terminogràfic als membres de la comunitat universitària interessats a elaborar vocabularis o diccionaris terminològics.

Els termes treballats són consultables des de la base de dades terminològica de la Universitat, UBTERM.

Les obres publicades a l’UBTERM són: