Nomenclatura: normalització de denominacions

La regularització de les denominacions de càrrecs, funcions, unitats i espais té com a objectiu garantir la qualitat lingüística, la coherència i la unitat dels noms propis i referencials de la Universitat de Barcelona.

Es treballa transversalment amb les unitats que estableixen les denominacions i es té com a referència la Secretaria General, que és la dipositària i la garant de les denominacions oficials.

Els Serveis Lingüístics redacten els criteris marc per dur a terme aquesta funció i elaboren informes lingüístics puntuals amb vista a estudiar casos concrets. Els recursos que es poden consultar a l’entorn d’aquesta qüestió són: