Correcció i traducció de textos

Els serveis de correcció i traducció s’ofereixen a tota la comunitat universitària, d’acord amb els nostres principis d’actuació. També s’atenen peticions d’usuaris del Grup UB, centres adscrits i algunes entitats relacionades.

Si sou professors, consulteu les convocatòries de correcció gratuïta de materials docents (en català o en anglès).

Per millorar la comunicació científica en anglès, tant oralment com per escrit, us oferim també suport específic.

Per encarregar-nos una correcció o una traducció, feu servir el formulari de sol·licitud. És convenient que, abans d’utilitzar-lo, consulteu les indicacions relatives a les tarifes, els terminis i les condicions del servei.

Tingueu en compte, a més, les característiques específiques de cada servei:

  • La correcció assegura la qualitat del document, pel que fa tant al contingut com a la forma. En general, els textos elaborats amb un processador de textos es poden retornar amb les marques que identifiquen els canvis introduïts.
  • La traducció es fa amb la màxima cura pel que fa a les equivalències semàntiques, estilístiques i terminològiques. Si sou alumnes, consulteu les especificitats de les traduccions de documents acadèmics. Per sol·licitar la traducció d’un text no institucional del qual no sou autor, ens cal que empleneu l’autorització corresponent.
  • La traducció automatitzada inclou la preedició —preparació de l’original perquè la màquina faci una traducció de més qualitat—, la traducció de la màquina pròpiament dita i la postedició del text —revisió feta per un professional per assegurar una qualitat òptima del text resultant. No tots els materials són susceptibles de ser traduïts automàticament.

D’altra banda, us oferim un punt d’accés a traductors automàtics, a fi que pogueu traduir automàticament documents, amb qualitat d’esborrany, de manera autònoma.

No oferim serveis de traducció simultània o consecutiva, però us podem recomanar un bon professional.