Criteris lingüístics

Els Serveis Lingüístics estableixen els criteris lingüístics propis de la Universitat de Barcelona, que serveixen per homogeneïtzar, cohesionar i normalitzar la documentació institucional que genera l’àmbit universitari.

Amb l’objectiu de resoldre necessitats lingüístiques específiques de la comunitat universitària, s’ofereix la possibilitat de treballar criteris lingüístics concrets vinculats amb l’exercici de la docència o els procediments administratius de la Universitat (per exemple, pautes i indicacions per redactar textos d’ús freqüent, com ara plans docents, exàmens, articles de revista, etc.).

Per gestionar-los, actualment es fa servir el Llibre d’estil, que recull els criteris, en català, castellà i anglès, lingüístics, tipogràfics, d’estil i bibliogràfics de la Universitat.