Estructura

Des de l’espai dels Serveis Lingüístics de Sants, es coordina tota l’activitat de la unitat d’Assessorament Lingüístic i Terminologia i se centralitzen els serveis de correcció i traducció, d’assessorament terminogràfic, resolució de consultes, normalització de denominacions, disseny de documents i establiment de criteris lingüístics.

Des dels punts d’atenció als usuaris es presten serveis descentralitzats d’assessorament de català i anglès als centres i serveis transversals.