Recursos lingüístics

Els Serveis Lingüístics posen a l’abast de la comunitat universitària recursos i materials per ajudar-la tant en el procés de redacció i edició de textos, com de cerca d’informació lingüística i terminològica, a fi que pugui resoldre, amb autonomia i qualitat, les necessitats lingüístiques derivades del desenvolupament normal de la seva activitat habitual.

Criteris lingüístics

 • Guies ràpides
  Els criteris del CUB en versió reduïda
 • CUB
  Llibre d’estil multilingüe de la Universitat de Barcelona

Terminologia i nomenclatura

 • UBTERM
  Terminologia multilingüe de la Universitat de Barcelona
 • Omnia nomina
  Denominacions institucionals multilingües

Fonts de consulta

Producció de textos

Tecnologies i llengua