en directe

La Higiene a la Indústria Farmacèutica

1 January, 1997
Catalan
Public
Master number
0383
Icona notificar Notify

En aquest vídeo, enregistrat a la planta de fabricació d'especialitats farmacèutiques de FERRER INTERNACIONAL SA, es mostra com es duen a terme les pràctiques higièniques exigides en les 'normes de correcta fabricació i control de qualitat dels medicaments' (NCF).
D'entre les tres tècniques bàsiques de sanejament: desinsectació, desratització i desinfecció, tal i com ho fan les NCF, es presta especial atenció a l'última per la transcedència que pot tenir la contaminació microbiològica sobre la qualitat dels medicaments. A més de l'ús de matèries primeres poc contaminades microbiològicament, de la seva manipulació amb les degudes precaucions, d'una especial cura amb l'aigua, tant si es fa servir pel rentat com si s'utilitza en la fabricació de medicaments i la necessitat de disposar de personal molt ben format en tots els aspectes relatius a la higiene, es revisen d'una manera detallada les mesures higièniques necessàries pel bon funcionament d'una zona estèril per a la fabricació d'injectables.

© Unitat de Producció Audiovisual