en directe

Educando al cerebro desde la Neuroeducación ¿Cómo aprendemos? IL3

2 November, 2016
Spanish
Public
Master number
3476
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

Activitat duta a terme el dijous, novembre 3, 2016 a les 17: 30h. a la Sala d'Actes de l'IL3.

"Educant al cervell" és un cicle de conferències que va néixer fa 2 anys a càrrec d'especialistes en educació, aprenentatge, pedagogia i neurociència. A través d'investigadors proposen noves estratègies per a millorar l'ensenyament i l'aprenentatge. El seu objectiu principal és poder compartir avenços científics en educació, aprenentatge, pedagogia i neurociència amb educadors, docents i diferents agents educatius per tal de millorar diferents problemàtiques educatives actuals.

La seva meta és apropar la ciència a la societat i generar un intercanvi entre dissertants de diferents disciplines i un públic heterogeni, si bé la jornada, en els seus començaments, estava dirigida exclusivament a la comunitat acadèmica. "El nostre nou objectiu és que assisteixin estudiants, enginyers, mestres, persones amb interès pel sistema educatiu, per la neurociència, pel cervell, per la filosofia", expressa el doctor Fabricio Ballarini, investigador assistent del CONICET i organitzador del cicle.


Actividad llevada a cabo el Jueves, 3 de noviembre de 2016 a las 17:30h. en la Sala de Actos de IL3.

“Educando al cerebro” es un ciclo de conferencias que nació hace 2 años a cargo de especialistas en educación, aprendizaje, pedagogía y neurociencia. A través de investigadores proponen nuevas estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su objetivo principal es poder compartir avances científicos en educación, aprendizaje, pedagogía y neurociencia con educadores, docentes y diferentes agentes educativos con el fin de mejorar diferentes problemáticas educativas actuales.

Su meta es acercar la ciencia a la sociedad y generar un intercambio entre disertantes de diferentes disciplinas y un público heterogéneo, si bien la jornada, en sus comienzos, estaba dirigida exclusivamente a la comunidad académica. “Nuestro nuevo objetivo es que asistan estudiantes, ingenieros, maestros, personas con interés por el sistema educativo, por la neurociencia, por el cerebro, por la filosofía”, expresa el doctor Fabricio Ballarini, investigador asistente del CONICET y organizador del ciclo.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual