en directe

Eleccions al Rectorat UB 2012. Candidata: Victòria Girona

8 November, 2012
Catalan
Public
Master number
2023
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify
Victòria Girona Brumós (Barcelona, 1954) és catedràtica de Química Física del Departament de Fisicoquímica i professora de la Facultat de Farmàcia. Ha estat la impulsora del Grup de Dinamització Pedagògica i de la Unitat de Laboratoris Docents, i ha participat en setze projectes de millora i innovació docent i en quatre de millora de la qualitat docent. Ha obtingut la menció especial en el Pla nacional d'avaluació de la qualitat de les universitats i dues distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària (2006 i 2008). Les seves línies de recerca són la cinètica química, l'estabilitat dels medicaments i la interacció de pèptids amb models de membrana. Ha participat en vint projectes de recerca i és membre del Grup de Recerca Consolidat Pèptids i Proteïnes: Estudis Fisicoquímics i de l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia. És avaluadora del Pla nacional de qualitat de les universitats espanyoles i col·laboradora de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Ha estat vicedegana de la Facultat de Farmàcia (1995-2000), degana de la mateixa Facultat (2000-2005) i vicerectora de Professorat (2005-2008) de la UB.
Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual