en directe

Com crear una nova reunió al GOC (Gestió d'Òrgans Col·legiats)

29 June, 2023
Catalan
Public
Master number
4838
Icona notificar Notify

El GOC és una aplicació que permet convocar i gestionar les reunions dels òrgans col·legiats de la Universitat de Barcelona. Aquest vídeo explica com crear una nova reunió.

Aquest sistema cobreix tot el procés d’organització de les reunions, des de la convocatòria fins al tancament de l’acta. L’aplicació facilita els tràmits i possibilita, des d’una mateixa plataforma, convocar una reunió, afegir els punts de l’ordre del dia, adjuntar documentació i enviar la convocatòria als membres d’un òrgan col·legiat perquè rebin la informació de la reunió, confirmin l’assistència i votin electrònicament, en cas que la reunió sigui telemàtica. A més, una vegada feta la reunió, permet incloure el resultat dels acords i deliberacions i, a continuació, tancar l’acta, validar-la, signar-la digitalment i arxivar-la perquè quedi guardada en un històric. En definitiva, des d’un mateix espai s’emmagatzemen i es gestionen tota la informació i les dades d’una reunió.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual