en directe

Afers del cor - Una recerca exclusiva de la UB, portada a la revista Nature

20 March, 2023
Catalan
Public
Master number
4426
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

En l’edició d’aquesta setmana, la portada de la revista Nature destaca, amb el suggestiu titular «Afers del cor», una recerca bàsica feta en exclusiva pel Grup de Recerca Consolidat Evolució i Desenvolupament (Evo-Devo) de la Secció de Genètica de la Facultat de Biologia de la UB. El treball desxifra un dels enigmes encara sense resoldre sobre la transició entre estils de vida lliure i sedentària en avantpassats del nostre fílum: els cordats.    

Asuntos del corazón: una investigación exclusiva de la UB, portada en la revista ‘Nature’  

En la edición de esta semana, la portada de la revista Nature destaca, con el sugestivo titular «Asuntos del corazón», una investigación básica realizada en exclusiva por el Grupo de Investigación Consolidado Evolución y Desarrollo (Evo-Devo) de la Sección de Genética de la Facultad de Biología de la UB. El trabajo descifra uno de los enigmas aún sin resolver sobre la transición entre estilos de vida libre y sedentaria en antepasados de nuestro filo: los cordados.     

Matters of the heart: an exclusive research at the UB, makes the cover of ‘Nature’  

The cover of this week’s edition of Nature, with the eye-catching title “Matters of the Heart”, features a basic research study carried out exclusively by the Research Group on Evolution and Development (Evo-Devo) of the Genetics Section of the  Faculty of Biology of the UB. The study deciphers one of the remaining enigmas about the transition between free and sedentary lifestyle in the ancestors of our own phylum: chordates.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual