en directe

A bord del Beagle - Capítol 9: 'L’amiant, enemic silenciós?'

26 October, 2021
Catalan
Public
Master number
3925
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

Novè capítol de la sèrie «A bord del Beagle». Vivim envoltats de fibres d’amiant. Façanes, teulades, paviments de vinil, segellaments, pintures impermeabilitzants, capçals de frens o canonades, en són només alguns exemples. La gran durabilitat d’aquest mineral, sumat a un cost reduït, va fer que, a partir de la Segona Guerra Mundial, se’n disparés l’ús, especialment en els sectors de la indústria i la construcció. Per bé que actualment està prohibit a la majoria dels països industrialitzats, la seva presència en alguns sectors, com és el cas de les infraestructures de transport de la ciutat de Barcelona, fa que ens plantegem quines conseqüències té l’amiant per a la salut. Sobre aquesta qüestió reflexiona Luis Miguel Doménech, professor de Geologia Ambiental del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la UB.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual