Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

david garcia

Dr. David Garcia i Rubert

Professor Agregat de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la UB

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. / Despatx: 1021

Arqueòleg. Doctor en Història des de l’any 2005 per la Universitat de Barcelona.

Com a professor de la Universitat de Barcelona, des de l’any 2002 he impartit diverses assignatures de la Llicenciatura d’Història, del Grau d’Història, del Graduat Superior en Arqueologia, del Màster en Arqueologia, del Grau en Conservació/Restauració i del Grau en Arqueologia. També, durant una primera etapa, vaig ser Professor Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya, entre els anys 2003 i 2005, universitat de la que actualment, i des del 2013, sóc també Professor Col·laborador del Màster en la Mediterrània Antiga. Finalment, exerceixo també la docència en el programa universitari propi de la Universitat de Barcelona “La Universitat de l’Experiència”, associat al programa formatiu “Història, societat i territori”

En l’àmbit de la recerca estic interessat en tot el que té a veure amb la Protohistòria de la Mediterrània central i occidental, i molt especialment en els processos de canvi social, polític i econòmic que experimenten les societats d’aquests territoris al llarg d’aquest període. Des de l’any 1997 he dirigit nombroses campanyes d’excavació arqueològica en diversos jaciments de la primera edat del ferro (Sant Jaume d’Alcanar, Ferradura d’Ulldecona), ibèrics (Moleta del Remei d’Alcanar, Coll del Moro de Gandesa) i romans (Vil·la de la Carrova d’Amposta). Fins al moment he publicat més de cinquanta articles científics, així com diversos articles de divulgació general i monografies. A banda de participar i coordinar els projectes de recerca finançats del GRAP, també he dirigit com a IP o IP2 diversos projectes de recerca ACOM de la Generalitat de Catalunya i projectes quadriennals de recerca en matèria arqueològica de l’OSIC.

Amb la intenció de mantenir un procés de formació continuada, de millorar la qualitat de la recerca desenvolupada i d’establir llaços de relació amb investigadors i equips d’arreu, he realitzat estades de recerca al Departament d’Antropologia i Arqueologia de la Universitat de Bristol (Anglaterra, Regne Unit) i a la Universitat Nacional de Chimborazo (Riobamba, Equador). També he col·laborat professionalment amb institucions com el Museu d’Arqueologia de Catalunya o el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Publicacions

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; MORENO, I. (2016): L’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Els espais A1, A3, A4, C1, Accés i T2 del sector 1. Col·lecció “Estudis del GRAP” vol. 1. Ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona. ISBN: 978-84-475-3904-8. Link

SAORIN, C.; GARCIA i RUBERT, D. (2016): “Estudi d’un forn culinari de la primera edat del ferro localitzat a l’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) mitjançant espectroscòpia per FTIR, micromorfologia i anàlisi tipològica”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 34: 43-77. Link

SARDÀ, S.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2016): “Feasting, Phoenician trade and dynamics of social change in north-eastern Iberia: rituals of commensality in the Early Iron Age settlement of Sant Jaume (Alcanar, Catalonia)”. Journal of Mediterranean Archaeology 29.1. Link

BELARTE, C.; NOGUERA, J.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2016): “Intervencions arqueològiques a la necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ulldecona, el Montsià). 2014-2015”, a Actes de les Ies Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pp. 256-273. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; FONT, L.; MATEU, M.; SAORIN, C.; BOTERO, J. (2016): “La residència fortificada aïllada de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”, a actes de les Ies Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tortosa, pp. 166-187. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; FONT, L.; MATEU, M.; SAORIN, C.; BOTERO, J. (2016): “L’assentament de la primera edat del ferro de la Ferradura (Ulldecona, Montsià)”, a actes de les Ies Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tortosa, pp. 201-217. Link

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; GARCIA i RUBERT, D.: MORENO, I.; DÍAZ-ANDREU, M. (2015): “Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP). Protohistoria, Historiografía y Patrimonio”, Pyrenae nº especial 50è aniversari: 91-118. Link

RAFEL, N.; GARCIA i RUBERT, D.; JORNET, R. (2015): Nuevos datos sobre la evolución del poblamiento en la Cataluña meridional entre el siglo VII ane y época romana: el Coll del Moro de Gandesa, Col·lecció Opúsculo Arqueológico 9, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Terol. 52 pp. ISBN: 978-84-88549-39-6, DL: TE-111-2015. (versió corregida i actualitzada de l’article del mateix títol). Link

GARCIA i RUBERT, D. (2015): “Jefes del Sénia. Sobre la emergencia de jefaturas duante la primera edad del Hierro en el nordeste de la península Ibérica”, Munibe Antropologia-Arkeologia 66: 223-243. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; GRACIA, F.; FONT, L.; MATEU, M. (2015): “Genesis and Development of the First Complex Societies in the Northeastern Iberian Peninsula During the Early Iron Age (7th-6th centuries BC). The Sant Jaume Complex (Alcanar, Catalonia)”. Militello, P.M.; Öniz, H. (eds.) SOMA 2011 Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology. BAR International Series 2695 (I): 445-452. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; FONT, L.; MATEU, M.; SAORIN, C. (2014): “L’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià): principals resultats dels treballs efectuats al jaciment entre els anys 1997 i 2013”. Tribuna d’Arqueologia 2012-13: 48-68. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; MATEU, M.; FONT, L.; MONTAÑÉS, M.C.; VALLDEPÉREZ, M. (2014): “La Ferradura (Ulldecona, Montsià), 40 anys després. Primers resultats de la fase moderna d’excavacions”, a Actes del XV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà “La transició Bronze Final-1a edat del Ferro en els Pirineus i territoris veïns” , Institut d’Estudis Ceretans: 275-284. Link

FONT, L.; NADAL, J.; MORENO, I.; GARCIA i RUBERT, D. (2014): “Les restes d’origen animal del jaciment del primer ferro de Sant Jaume – Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Interpretació del sector 1 a través de l’estudi zooarqueològic”, a Actes del XV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà “La transició Bronze Final-1a edat del Ferro en els Pirineus i territoris veïns”, Institut d’Estudis Ceretans: 595-606. Link

BARRACHINA, C.; BUXEDA, J.; GARCIA i RUBERT, D. (2014): “Caracterització arqueomètrica de la ceràmica a mà del jaciment del primer ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”, Pyrenae 45,2: 31-57. Link 

MATEU, M.; BERGADÀ, M.; GARCIA i RUBERT, D. (2013): “Technical differences on the manufacturing with raw earth at the protohistoric site of Sant Jaume (Alcanar, Tarragona, Spain): construction elements and furniture elements”, Quaternary International 315: 76-86. Link

BEA, D.; DILOLI, J.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; MORET, P. (2012): “Arquitectura de prestigio y aristocracias indígenas”, M.C. Belarte, J.A. Benavente, L. Fatás, J. Diloli, P. Moret i J. Noguera (edts.), Iberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional. Col·lecció Documenta 25, ICAC: 51-70. Link

FERRER, J.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; TARRADELL, N.; TURULL, A. (2012): “Aportacions al coneixement de la seca ibèrica de śikaŕa i de l’origen del topònim Segarra”, Revista d’Arqueologia de Ponent 22, 37-58. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F. (2011): “Phoenician trade in the north-east of the Iberian peninsula: a historiographical problem. Oxford Journal of Archaeology, 30(1), pp. 33-56. 2011. Institute of Archaeology, University of Oxford. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2011): “I si Tyrichae no fos una simple llegenda?”, a Actes del III Congrés d’Història d’Alcanar, celebrat a Alcanar entre els dies 12 i 14 de novembre de 2010. Ajuntament d’Alcanar, pp. 11-38. Link

MATAMOROS, V.; RUIZ, M.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2011): “Alcanar, un so amb 2600 anys d’antiguitat”, a Actes del III Congrés d’Història d’Alcanar, celebrat a Alcanar entre els dies 12 i 14 de novembre de 2010. Ajuntament d’Alcanar. Pp. 255-266. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2011) : “Nuevas aportaciones al estudio de los patrones de asentamiento en el nordeste de la Península Ibérica durante la Primera Edad del Hierro. El caso del Complejo Sant Jaume”. Trabajos de Prehistoria 68, nº2, juliol-desembre, pp. 331-352. Link

LÓPEZ, D.; BUXÓ, R.; GARCIA I RUBERT, D.; MORENO, I. (2011): “Noves aportacions sobre agricultura i alimentació durant la primera edat del ferro a Catalunya: dades de l’assentament de Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià)”. Pyrenae 42,1. Universitat de Barcelona, pp. 77-118 . Link 

GARCIA i RUBERT, D. (2010) : “Sant Jaume. Une résidence aristocratique du VIIe s. av. J.-C. dans le sud de la Catalogne“. Dossiers d’Archéologie, 339, maig-juny, pp. 80-83. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; MORENO, I.; SERRANO, A. (2009): “Il villagio protostorico di Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià, Catalunya). L’insediamento fra i secoli VII-VI aC”. Rivista di Studi Fenici, vol. XXXIV,2 – 2006. Pisa-Roma, pp. 185-201. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2009): “Un servei de vaixella procedent de l’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”. Citerior, 5. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, pp. 97-162. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2009): “Tyrichae al riu Sénia. Rellegint l’Ora Marítima d’Aviè”, a Saguntum, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Vol. 40 (2008), Universitat de València, pp. 79-108. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2009): “Els sistemes de fortificació de la porta d’accés a l’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”, a actes del Workshop Portes i sistemes d’accés en les fortificacions protohistòriques del Mediterrani occidental organitzat pel GIP (Grup d’Investigació Prehistòrica) de la Universitat de Lleida, publicades a la Revista d’Arqueologia de Ponent, 19, pp. 205-229, Universitat de Lleida. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I; GRACIA, F. (2008) (Editors): Contactes. Indígenes i fenicis a la Mediterrània Occidental entre els segles VIII i VI ane, Actes del Simposi d’Arqueologia estatal celebrat a Alcanar entre els dies 24 i 26 de novembre de 2006. GRAP i Ajuntament d’Alcanar. (ISBN:978-84-612-2894-2; Dipòsit legal: B-17811-2008)

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2008): “Marcadors socials durant el primer Ferro a Catalunya i el País Valencià. Apunts en relació a l'assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”, a Actes del Primer Congrés de Joves Investigadors dels Països Catalans: la Protohistòria als Països Catalans, celebrat a Vilanova dels Camí els dies 18 i 19 de novembre de 2005. Arqueomediterrània,10, pp. 215-225. Link

FERRER, J.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; VELAZA, J. (2008): “Una inscripción ibérica sobre plomo procedente del poblado de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià, Tarragona)”, a Palaeohispanica, 8, Institución Fernando el Católico, Saragossa, pp. 203-216. Link

BEA, D.; DILOLI, J.; GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; MORENO, I.; RAFEL, N.; SARDÀ, S. (2008): “Contacte i interacció entre indígenes i fenicis a les terres de l’Ebre i del Sénia durant la primera edat del Ferro”, a Actes del Simposi d’Arqueologia d’Alcanar Contactes. Indígenes i fenicis a la Mediterrània Occidental entre els segles VIII i VI ane, celebrat a Alcanar entre els dies 24 i 26 de novembre de 2006. GRAP i Ajuntament d’Alcanar, pp. 135-169. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; MONTERO, I.; MORENO, I.; ROVIRA, M. C. (2007): “Estudio de composición mediante ED-XRF de materiales metálicos del asentamiento protohistórico de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià, Tarragona)”, a Avances en Arqueometría 2005. Actas del VI Congreso Ibérico de Arqueometría, celebrat a Girona els dies 16 a 19 de novembre de 2005. Sociedad Española de Arqueometría. ISBN: 978-8-4612-1114-2. Girona. pp. 145-152. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; MUNILLA, G.; VILLALBÍ, Mª. M. (2006): La Moleta del Remei. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 59 pp. Barcelona. ISBN: 84-393-7284-1. Dipòsit legal B-51343-2006. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; MORENO, I. (2006): ”Consideracions sobre la complexitat social durant el primer Ferro al nord-est peninsular. Les comunitats del curs inferior del riu Ebre i de les terres del riu Sénia”. A actes de la III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell. De les comunitats locals als estats arcaics: la formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental. Calafell, del 25 al 27 de novembre de 2004. Arqueomediterrània, 9, pp. 201-220. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA ALONSO, F.; MORENO MARTÍNEZ, I. (2005): “El jaciment de la primera edat del Ferro de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Balanç de les campanyes d’excavació realitzades entre els anys 1997 i 2003”. A Actes del XIII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà “Món Ibèric als Països Catalans. Homenatge a Josep Barberà”. Institut d’Estudis Ceretans. Puigcerdà, 14 a 16 de novembre de 2003, pp. 117-140. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2005): Ulldecona. Abrics de l’ermita. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Ruta de l’art rupestre. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 48 pp. Dipòsit legal: B-42788-2005. ISBN: 84-393-6873-9.

GARCIA i RUBERT, D.; ARMADA, X.L.; MONTERO, I.; MORENO, I.; RAFEL, N.; ROVIRA, C. (2005): “Minería y metalurgía durante la primera edad del Hierro. Procesos de cambio en el sur de Catalunya”, a actes del Workshop De l’aldea a la civitas: materialitat i ideologia. Contrastació de models al nord-oest del Mediterrani durant el IIon i Ier mil·leni a.n.e., celebrat el 3 de desembre de 2004 a la Universitat de Lleida. Revista d’Arqueologia de Ponent, 15, pp. 133-150. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2004): “El plantejament urbanístic i defensiu del poblat de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià) durant la primera edat del ferro”, a Revista d’Arqueologia de Ponent, 14, pp.179-200. Universitat de Lleida. Lleida. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GONZÁLEZ, M.A.; MORENO, I.; REVILLA, V.; ROS, A.; VILLALBÍ, Mª M. (2004): “La vil·la de la Carrova (Amposta, Montsià, Catalunya) i el poblament d’època romana a les terres de l’Ebre”, a Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 24, pp. 227-269. Link

E GARCIA i RUBERT, D.; BRUGUERA, R.; ROS, A. (2004): “El conjunt ceràmic del poblat ibèric de la Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Maresme)”, a Catàleg de l’exposició El poblat ibèric de la Torre dels Encantats. Museu Municipal d’Arenys de Mar i Ajuntament d’Arenys de Mar, pp. 12-25. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA ALONSO, F. (2002): “Les darreres campanyes d’excavació al jaciment preibèric de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar-Montsià)”, a Tribuna d’Arqueologia 2001-2002, Servei d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 121-142

GARCIA i RUBERT, D.; VILLALBÍ, Mª M. (2002): “Un probable context funerari d’època iberoromana a la partida de la Carrova (Amposta, Montsià)”, a Ilercavònia, Actes de les Ieres. Jornades d’Arqueologia Ibers a l’Ebre. Recerca i interpretació. CERE-Ajuntament de Tivissa, Tivissa, 23 i 24 de novembre de 2001. Pp. 229-250. Links

GARCIA i RUBERT, D.; ÁLVAREZ, R.; FORCADELL, T.; LÓPEZ, A. (2002): “Excavacions a l’assentament ibèric del Castell d’Ulldecona (Ulldecona, Montsià). Un balanç de conjunt”, a Ilercavònia , Actes de les Ieres. Jornades d’Arqueologia Ibers a l’Ebre. Recerca i interpretació. CERE-Ajuntament de Tivissa, Tivissa, 23 i 24 de novembre de 2001. Pp. 171-184. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; IBARS, G. (2002): “Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona). Zona Universitat de Barcelona (zona 9). Intervenciones 2000-2001”, a 6enes. Jornades d’Arqueologia de les Comarques Gironines. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MUNILLA, G. (2001): “Museo virtual y museo presencial. Tecnologías de la Información y la Comunicación y estudio de público”, a 3rd. International Congress on Science and Technology for the safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranian basin, Madrid

GARCIA i RUBERT, D.; VILLALBÍ, Mª. M. (2001): “Les Senioles (la Sénia, Montsià). Un nou assentament del Bronze Final-Primer Ferro a la comarca del Montsià”, a Nous Col·loquis, V, Tortosa, pp. 7-20. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2000): “Un casco de tipo Montefortino localizado en la partida de La Carrova (Amposta, Montsià, Tarragona)“, a Gladius, T. XX, Instituto Hoffmeyer para el estudio de las armas antiguas, CSIC, Madrid, pp. 171-178. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2000): “Noves aportacions al procés de romanització del curs baix del riu Ebre: la comarca del Montsià”, a Empúries, 52, pp. 137-172, Museu d’Arqueologia de Catalunya. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F (1998): “Un conjunto de pondera procedentes del yacimiento preibérico de la Ferradura (Ulldecona, Montsià, Tarragona)”, a Pyrenae, 29, pp.205-225. Link

  • 1