Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Carme SaorinCarme Saorin

Sóc graduada en Arqueologia per la Universitat de Barcelona (2014) i Màster de la Mediterrània Antiga per la Universitat Oberta de Catalunya (2016). El meu treball final de grau va consistir en l'Estudi arqueològic del FORN1015, localitzat al jaciment de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià), i el meu treball final de màster va ser l'estudi de les estructures de combustió de l'àmbit A5 de l'assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià).

Actualment estic realitzant el meu projecte de Tesi Doctoral, centrat en l'estudi de les estructures de combustió protohistòriques a l’àrea del nord-est de la península Ibèrica, en la qual realitzo l'estudi integral de les estructures de combustió culinàries a partir de l'anàlisi tipològic i formal i també la seva funció i composició a través de Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). En l'àmbit de la recerca m'interessa el període de la protohistòria, principalment el contacte entre els agents colonials fenicis i la població indígena. També estic interessada en treure a la llum les activitats de manteniment d'aquestes societats, sobretot la producció culinària.

Des de l'any 2010 he participat en diferents excavacions als Països Catalans en el període comprès entre l'edat del bronze fins a època medieval i des de l'any 2015 també he codirigit excavacions als jaciments de la primera edat del ferro (650-575 anE) de la Moleta del Remei i Sant Jaume a Alcanar i la Ferradura a Ulldecona. L'estudi de les estructures de combustió m'ha permès participar com a especialista en les excavacions de l'edat del bronze i la primera edat del ferro del nord de Castelló en els jaciments del Tossal de la Vila a la Serra d'en Galceran i el Tossal del Mortòrum a Cabanes.

  • 1