Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Marta MateuDra. Marta Mateu Sagués

Investigadora especialista en micromorfologia aplicada a l'estudi de la terra crua i a l’arqueologia. Doctora per la Universitat de Barcelona (15 de gener de 2016). Llicenciada en Història (2004-08) i amb el Màster en Arqueologia (2008-10), ambdós per la UB. Tinc una llarga trajectòria com a arqueòloga i micromofòloga, sobretot en períodes protohistòrics al nord-est de la Península Ibèrica. Domino la tècnica de la micromorfologia (des del mostreig i el procés d’elaboració de les làmines primes fins a la seva descripció i interpretació) sobretot aplicada als elements elaborats amb terra crua (material compost bàsicament per terra amb afegits de components vegetals, sense que l’element final – ja sigui constructiu o bé algun objecte- hagi patit una combustió intencionada). Actualment com a membre del GRAP també sóc codirectora de les excavacions i investigacions del jaciment de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià).

Durant el curs 2016-17 he sigut professora associada al departament, a la secció de Prehistòria i Arqueologia. Anteriorment havent gaudit d’una beca FI, i d’altres beques de col·laboració, he estat exercint de docent sobretot de prehistòria tant al grau d’Arqueologia com al d’Història. Durant aquests cursos de formació i realització de la tesi doctoral he participat tant com a assistent com a participant en nombrosos congressos i jornades d’arqueologia, així com en cursos i seminaris per a millorar la docència i la recerca. També he gaudit de dues estades a centres de recerca de fora l’estat per millorar l’aplicació de la micomorfologia al meu àmbit d’estudi (a la University of Reading i a la UCL), així com una estada per a la realització de làmines primes a la Universitat de Lleida. 

Orcid ID: 0000-0002-2978-7201

Publicacions

Tesi Doctoral

- Mateu, M. (2016). Estudi de la terra crua durant la primera edat del ferro al nord-est de la península Ibèrica des de les perspectives micromorfològica i tipològica. Els materials del jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona. Link

Articles en revistes

- Garcia i Rubert, D., Moreno, I., Font, L., Mateu, M. i Saorin, C. (2015). L’assentament del primer ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià): principals resultats dels treballs efectuats al jaciment entre els anys 1997-2013. Tribuna d’Arqueologia 2012-13, 46-68.

- Mateu, M., Bergadà, M. M. i Garcia i Rubert, D. (2013). Manufacturing technical differences employing raw earth at the protohistoric site of Sant Jaume (Alcanar, Tarragona, Spain): Construction and furniture elements. Quaternary International, 315, 76–86.

- Mateu, M. (2011). Propuesta de aplicación de la micromorfología al estudio de los materiales de construcción protohistóricos elaborados con tierra. Estrat Crític, 5(2), 76–85.

Col·laboració en llibres

- Col·laboració dins: Garcia i Rubert, D., Gracia, F. i Moreno, I., (2016): “L'assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Els espais A1, A3, A4, C1, Accés i T2 del sector 1”, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona.

Actes de congressos i jornades (comunicacions i pòsters)

- Mateu, M (2016): Desenvolupament d’una proposta d’estudi dels elements elaborats amb terra crua en contextos protohistòrics. El cas del jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Actes de les I Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre, Tortosa: 188-200.

- Garcia i Rubert, D., Moreno, I., Font, L., Mateu, M., Saorin, C., Botero, J.A. (2016): La residència fortificada aïllada de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Actes de les I Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre, Tortosa: 166-187.

- Garcia i Rubert, D., Moreno, I., Font, L., Mateu, M., Saorin, C., Botero, J.A. (2016): L'assentament de la Primera Edat del Ferro de la Ferradura (Ulldecona, Montsià). Actes de les I Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre, Tortosa: 201-217.

- Garcia i Rubert, D., Moreno, I., Gracia, F., Font, L., Mateu, M (2015): Genesis and Development of the First Complex Societies in the Northeastern Iberian Peninsula During the First Iron Age (7th-6th Centuries BC). The Sant Jaume Complex (Alcanar, Catalonia). BAR S2695: SOMA2011 Proceedings 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, 445-452.

- Garcia i Rubert, D., Moreno, I., Mateu, M., Font, L., Montañés, M. C. i Valldepérez, M. (2014). La Ferradura (Ulldecona, Montsià), 40 anys després. Primers resultats de la fase moderna d’excavacions. A La transició bronze final-1a edat del ferro en els Pirineus i territoris veïns. XV Col·loqui Internacional d’Aqueologia de Pugicerdà-Congrés Nacional d'Arqueologia de Catalunya (novembre 2011), 275–283.

- Mateu, M. (2012). Análisis tipológico de elementos muebles protohistóricos elaborados con tierra. Aproximación micromorfológica. A J. Cascalheira i C. Gonçalves (Eds.), Actas das IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica-JIA 2011 (Promontoria Monografica, Vol. 16), 331–337.

 

Informes i Treballs tècnics

- Mateu, M. (2017): Estudi micromorfològic d’un element immoble de Feixa del Moro (Andorra). Neolític. Informe Tècnic.

- Mateu, M. i Bergadà, M.M (2014): Informe micromorfològic d'elements de terra crua del jaciment de la Serreta (Vilafranca, Alt Penedès). Neolític. Informe Tècnic.

- Mateu, M. i Bergadà, M.M (2013): Informe micromorfològic del jaciment el Calvari (el Molar, Priorat): Paviments de l'Àmbit VIII. Primera edat del ferro. Informe Tècnic.

- Mateu, M. i Bergadà, M.M (2012): Informe micromorfològic de les mostres procedents de les estructures del bronze inicial de Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). Informe Tècnic.

- Mateu, M. i Bergadà, M.M (2011): Informe micromorfològic del jaciment el Calvari (el Molar, Priorat): UEs 278, 302 i 269. Informe Tècnic.

- Bergadà, M.M., Garcia i Rubert, D., Mateu, M. i Moreno, I. (2010): Caracterització dels processos d’elaboració dels elements immobles i mobles realitzats amb argila sense cocció recuperats a l’assentament del primer ferro (ss.VII-VI ane) de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) a partir de l’estudi micromorfològic. Informe Tècnic (Memòria ACOM00057).

Participacions en congressos (pendents de o sense publicació)

- Mateu, M., Bergadà, M.M., Rafel, N., Armada, X.L. (2017): Estudio micromorfológico de los pavimentos del ámbito VIII del yacimiento de la primera Edad del Hierro del Calvari del Molar (Tarragona, España). XII Congreso Ibérico de Arqueometría (CENIEH-Burgos, 25-28 octubre de 2017).

- Mateu, M., Bergadà, M.M., Rafel, N., Armada, X.L. (2017): Micromorphological study about floors to the Early Iron Age: the case of Calvari del Molar settlement (Tarragona, Spain). Participació i pòster (amb premi al millor pòster) al DIG 2017, 7th Developing International Geoarchaeology conference (Newcastle, 3-7 setembre de 2017).

- Mateu, M. (2017): Application of micromorphology to the study of earthen architectures in prehistòric context from the northeast of the Iberian Peninsula. Participació i comunicació al EAA2017, 23rd Annual Conference of the European Association of Archaeologists (Maastricht, 30 agost-3 setembre de 2017).

- Álvarez, L.; Moreno, I.; Garcia-Rubert, D.; Mateu, M.; Font, L.; Saorin, C.; Botero, J.A. (2017): Weaving power during the Early Iron Age (c. 650-575 BC). Evidence of textile production from the Sant Jaume Complex (Alcanar, Catalonia, Spain). MAKING CITIES Economies of production and urbanisation in Mediterranean Europe 1000-500 BCE (Cambridge, 18-19 maig de 2017).

- Moya, A., López, J.B., Bergadà, M.M., Alonso, N., Escala, O., Mateu, M., Tartera, E., Vidal, A. (2016): Hornos de cerámica en poblados del Neolítico final de la Cataluña occidental: Minferri (Juneda, Lleida) y Cantorella (Maldà, Lleida). VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica (Granada, 22-26 juny de 2016).

- Font, L.; Garcia-Rubert, D.; Mateu, M.; Moreno, I.; Saorin, C.; Sardà, S. (2014): Menjar i beure a la residència fortificada de Sant Jaume (Alcanar, Montsià): consum quotidià i estratègies de poder a la primera edat del ferro. III Jornades d'Arqueologia de l'IUHJVV. Menjar i beure a la Mediterrània occidental (UPF-Barcelona, 12 desembre de 2014).

  • 1