Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Marta MateuDra. Marta Mateu Sagués 

Investigadora postdoctoral Beatriu de Pinós a l'Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), dins del grup de recerca d'Arqueologia Protohistòrica, amb la Dra. M. Carme Belarte. Actualment es troba desenvolupant el projecte "Contribució de la micromorfologia a l’estudi dels espais domèstics en el Mediterrani nordoccidental durant la protohistòria" (MICRODOM). En aquest es proposa l'estudi d’espais domèstics d’època protohistòrica (1er mil·lenni aC) de la Mediterrània occidental (nord-est peninsular, sud de França i Illes Balears) aplicant la micromorfologia com a part de la metodologia integrada. L’estudi permetrà ampliar el coneixement sobre la construcció i la organització d’aquests espais.

Historiadora (2008), arqueòloga (2010), i doctora especialitzada en micromorfologia (2016) a través de la Universitat de Barcelona, amb estades de formació a la Univeristy of Reading (UK), a la University College of London (UK) i a la Universitat de Lleida. Dedicada específicament a la protohistòria del nord-est peninsular i a l’estudi dels elements de terra crua (mobles o de construcció). Pel que fa a la seva trajectòria investigadora cal destacar dues estades postdoctorals a Mèxic, concretament al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dos anys (2019-21) amb un ajut de la UNAM i sis mesos del 2021 amb un altre de CONACyT, ambdós treballant en l’aplicació de la micromorfologia a l’estudi i identificació de les tècniques constructives en terra de Mesomèrica.

Durant aquests anys ha seguit activa en la participació, organització i coordinació de cursos seminaris, congressos i tallers de micromorfologia en arqueologia, així com d’arquitectura en terra o més generals d’arqueologia i d’espais domèstics i organització social. Interessada també en la formació de nous investigadors i en la divulgació del coneixement.

Com a membre del GRAP se segueix amb els estudis de micromorfologia aplicats als jaciments arqueològics que s’estan excavant (Sant Jaume, Ferradura, Cogula), per entendre millor els nivells d’usos i de construcció així com els processos de destrucció. Per un altre costat també es continua amb els estudis dels elements de terra crua, tant constructius (entendre l’elaboració i ús del paviments, sostres, cobertes, revestiments) com dels elements mobles (contenidors, discos, caixes, pesos de teler, etc.). També se segueix participant de l’organització i direcció de les diferents campanyes arqueològiques i dels treballs posteriors de laboratori, difusió i divulgació de la recerca duta a terme.

Actualment també segueix sent professora col·laboradora de la UOC dins del Màster Interuniversitari de la Mediterrània Antiga (MIMA).

Codi ORCID: 0000-0002-2978-7201

 

Publicacions

Tesi Doctoral

- Mateu, M. (2016). Estudi de la terra crua durant la primera edat del ferro al nord-est de la península Ibèrica des de les perspectives micromorfològica i tipològica. Els materials del jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/397708

Articles en revistes

- Belarte, M.C., Portillo, M., Mateu, M., Saorin, C., Pastor Quiles, M., Vila, S., Pescini, V., (2023). An interdisciplinary approach to combustion features of the Iron Age western Mediterranean: First results, Journal of Archaeological Science: Reports, 47, 103803 https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103803

- Daneels, A., Mateu, M., Fernández, H., Piña, S., Cabadas-Báez, H. (2022). Soil modification in the manufacturing process of Mesoamerican earthen architecture. Boletín de la Sociead Geológica Mexicana, 74 (3). A080422. http://dx.doi.org/10.18268/ BSGM2022v74n3a080422

- Belarte, M.C., Pastor Quiles, M., Portillo, M., Saorin, C., Mateu, M., Pecci, A., Vila, S., Pou, J., Castells, G., Morer, J., Fernández, J. (2022). Experimental Archaeology of Iron Age firing structures from the Western Mediterranean. EXARC Journal Issue 2022/2 https://exarc.net/ark:/88735/10640

- Mateu, M., Fernández, H., Daneels, A., Piña, S., 2022. Definir técnicas constructivas mediante la micromorfología: estudio aplicado a arquitectura prehispánica en tierra en Mesoamérica, in: Terra Proceedings. Getty Publications, Los Ángeles.

- Mateu, M., Fernández, H., Daneels, A., Cabadas, H., Piña, S., 2022. Earthen architecture in the Mesoamerican Classic Period: a micromorphological approach to its manufacture process. Journal of Archaeological Science, 137, 105525, https://doi.org /10.1016/j.jas.2021.105525

- Mateu, M., Daneels, A. (2020). La micromorfología aplicada al estudio del patrimonio construido en tierra. Gremium. Revista de restauración. 7 (NE 2), 10-23. ISSN 2518-2943.

- Mateu, M., Bergadà, M.M, Armada, X.L, Rafel, N. (2019): Micromorphology of the Early Iron Age semi-cemented floors: El Calvari del Molar (Tarragona, NE Spain) as case study. Journal of Archaeological Science: Reports 23, 746-762. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.11.028.

- Mateu, M., Bergadà, M. M. y Garcia i Rubert, D. (2013). Manufacturing technical differences employing raw earth at the protohistoric site of Sant Jaume (Alcanar, Tarragona, Spain): Construction and furniture elements. Quaternary International, 315, 76–86.

Col·laboració en llibres

- Mateu, M., Daneels, A., Piña, S. 2022. ¿Cómo concebían los repellos los antiguos mesoamericanos?   “BIOconstrucción en el mundo. Detalles constructivos”. Instituto de Bóvedas Mexicanas y Tecnologías Regionales, 130-131.

- García, T., M. Mateu and S. Piña (2019): Micromorphological comparison between adobes, fills and paleosols in to understand production techniques in an archaeological site on the gulf coast of Mexico, in Actas congreso EARTH USA 2019. Santa Fe: Earth USA2019-Adobe in Action, 22-28.

- Piña, S., Fernandez, H. Mateu, M. y Fernández, G. (2019): Propuesta para definir técnicas constructivas a partir del análisis micromorfológico del Test Carazas. Seminario Iberoamericano de Arquitecutra y Construcción con Tierra, 19. San Salvador, El Salvador: FUNDASAL/PROTERRA, 205-214.

- Col·laboració dins: Garcia i Rubert, D., Gracia, F. y Moreno, I., (2016): L'assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Els espais A1, A3, A4,

  • 1