• Català
  • English
  • Español
653
652
651
650
649
647
646
645
644
89

2017

 

PUBLICACIONS

Ayuste, A.; Gros, B.; Payá, M. i Rubio, L. (2017). Valoración de proyectos de aprendizaje servicio desde sus protagonistas: Un medio para la formación inicial de maestros. A F. J. Carrillo;J. L. Arco; F.D. Fernández Martín (Eds.). Investigando la mejora de la enseñanza universitaria a través del aprendizaje servicio. Granada: Editorial Universidad de Granada. pp. 35-45.

També es presenta un pòster sobre una experiència d’ApS entre els emprenedors de la Facultat d’Economia i Empresa i que es troba a la pàgina 523 de la publicació (llibre d'actes). 

Morín, V.; Sancho, R.; Galimany, J.; Guix-Comellas, E. M.; Estrada-Masllorens, J. M.; Vázquez, M.; Rubio, L. i Escofet, A. (2017). Service learning and health education: Innovation in nursing education. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 237, pp. 956-961.


CONGRESSOS I SIMPOSIS

VIII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario (APS-U8)

Buenaventura, M.A.; Rodríguez, E. (2017). Desarrollo de habilidades y competencias de trabajo social en proyectos de Aprendizaje Servicio y de Educación para el Desarrollo: pensar, sentir, reflexionar y actuar. VIII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario APS-U8 'Derribando Muros. El compromiso de la Universidad con la justicia social y el desarrollo sostenible'. UPOS - Universidad Pablo de Olavide. 2017. España. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.

XII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica: IV Encuentro Hispano-Luso de Educación Médica

A l'octubre, vam presentar al Congrès de la Societat Espanyola d'Educació Mèdica les experiències d'aprenentatge-servei que es duen a terme a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Us adjuntem l'enllaç de la presentació en PWP així com el resum d'aquesta.

Resum de la presentació

Presentació PWP

1st European USR Conference “University Meets Social Responsibility”

De la cooperació universitat-empresa al compromís cívic: com la Facultat d’Economia i Empresa de la UB ha fet el seu propi camí. M.C. Poblet i R. Villero.

Presentació

1st International Conference in Experiences in Active Learning in Higher Education

Apranentatge-servei a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Algunes reflexions sobre els seus beneficis en l'alumnat i l'impacte a la societat. Per  M.C. Poblet, A. Escobedo i N. Rodríguez.

Abstract

VIII Congreso nacional y III internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario (ApS-U8)

Els  TFG-projectes socials com a mecanisme per avançar cap a una Universitat més crítica i més compromesa socialment. Per M.C Poblet i M. Costa.

Pòster


JORNADES, SEMINARIS I TALLERS

Experiència en la formació d'alumnat en Aprenentatge-Servei amb centres de salut i comunitat: IX JORNADAS NACIONALES. ASOCIACIÓN ENFERMERÍA COMUNITARIA (Barcelona, setembre de 2017)

La formació de futurs professionals enfermers ha de reforçar el domini de competències en promoció de la salut comunitària, constituint l'aprenentatge-servei (ApS) una modadlitat de Treball de Fi de Grau (TFG) que desenvolupa els següents objectius:

  • docència
  • investigació
  • transferència
  • responsabilitat social
  • compromís comunitàri en allò que es coordina a la comunitat, la universitat i els centres de salut.

Per saber-ne més, aquest és el pòster que vàrem presentar.

 

Trobada: 37th SEF National Meeting with guest society The British Pharmacological Society

An Academic Service-learning Activity in Higher Education to Promote the Responsible Use of Antibiotics.

A. Fernández1, T. Ignatova1, O. Yashchenko1, M. González2, V. Granados2, J. Morgó2, M. Sabaté2, B. Salvat2, J. Solé2, E. Trullàs2, N. Vacas2, A. Vallés1, Jaume-E. Vilaseca2, M. Á. García2 and M. L. Cuffí1.

1Faculty of Medicine and Health Sciences and 2Faculty of Library and Information Science. Universitat de Barcelona. Spain.

Service-learning is an educational approach that integrates students’ academic learning with community service.The aim of this service-learning activity is to promote a responsible use of antibiotics andto improve students’ academic learning related to their own contents of Pharmacology and Audiovisual Projects as well as the ones related to transversal competences. The service-learning activity began with the identification of a real need: to avoid the spread of antimicrobial resistancedue to the irresponsible use of antibiotics. Next, Medical students had to prepare their plan for action: to encourage best practices amongst the general public and health workers about antibiotics consumption. An audiovisual media campaign was chosenin order toimprove awareness and understanding of antimicrobial resistance. For that purpose, it was necessaryto establish a partnership with the students of the Degree in Audiovisual Studies. With this action, itwas expected students to learn how to communicate scientific subjects in a language style appropriate to the subject and audience, to detect some common mistakes in antibiotics prescription or therapeutic compliance, to make audiovisual and multimedia productionsand to acquire some abilities to network with experts from another field of knowledge. Students analysed the most suitable information about antibiotic consumption to be included in the audiovisual product and chose the audiovisual product that best fit the sector of the population targeted. Moreover, an agreement with a cooperation entity was signed. After the action was made, a period of reflection started. The experience, knowledge and skills acquired were evaluated for the students. However, reflection could also occur before, during and after implementation of the action. Finally, service-learning project was globally assessed: the extent to which the initial objectives have been accomplished.

9a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut

Aprenentatge servei, compromís social i innovació: Experiències en les assignatures Infermeria Comunitària i Treball Final de Grau

Es realitzen dos projectes d’aprenentatge servei (ApS) en l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, amb la voluntat d’afavorir la formació d’estudiants compromesos amb les necessitats de la comunitat en la qual està arrelada la universitat.

Pòster

Infarma Barcelona: experiència d'aprenentatge-servei (ApS) a Farmàcia dirigida a alumnat d'ESO

Objectius: Avaluar una iniciativa d'Aprenentatge-Servei centrada en la prevenció del consum de risc d'alcohol realitzada per estudiantat del Grau de Farmàcia de la UB.

Veure pòster

6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei de la Fundació Jaume Bofill

El passat dia 20 de gener de 2017 el Grup ApS (UB) va participar en la 6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei presentant diversos pòsters. Els dos primers es van presentar des de la Facultat de Biologia: L'ApS al Grau de Ciències Ambientals: iniciatives per al desenvolupament sostenible del nostre entorn i La globalització influeix en la nostra fauna? 

Veure pòsters

També es va presentar un pòster com a grup Veure pòster

Jornada ICE sobre l’Aprenentatge servei com a fórmula per créixer en la responsabilitat social de la Facultat d’Economia i Empresa

Organització de la Jornada ICE sobre l’Aprenentatge servei com a fórmula per créixer en la responsabilitat social de la Facultat d’Economia i Empresa. Novembre del 2017. Amb els objectius de saber les implicacions de l’APS en la responsabilitat social de la universitat i com aplicar-lo en els entorns dels negocis, l’economia i la sociologia.

Conferència-presentació

 
XARXES SOCIALS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

TENS DUBTES? CONTACTA'NS

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.