Publicació de PLURAL d’un decàleg per a l’educació plurilingüe

Arran dels projectes que hem fet en els darrers anys (Desarrollo de las competencias para la educación plurilingüe i L’acolliment lingüístic: La immersió i l’educació plurilingüe i intercultural), els membres de PLURAL hem redactat un decàleg que recull 10 orientacions que pretenen fer reflexionar sobre les futures possibles accions a dur a terme a favor d’una educació plurilingüe. Si més no, el document respon a la pregunta següent: com hem de promoure noves actituds i nous sabers en els contextos de diversitat lingüística i cultural que caracteritzen avui molts centres educatius?

Us adjuntem l’enllaç on podreu trobar el decàleg i la descripció de les accions proposades al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.