BBMolMED

Noves Estratègies per a la Docència de Bioquímica i Biologia Molecular en Biomedicina
Presentació: 

Objectius del grup:

1) Consolidar i mantenir en constant evolució i progrés eines i estratègies de millora i innovació docent que ja funcionen dins l’equip:

- Fitxa Molecular

- Molecular Games

- Sessions TBL

- Edició d’articles a la Viquipèdia

- Sessions lúdiques (Geoparody, Kahoot)

- Sessions participatives/de discussió/treball amb articles

- Aules invertides

- Creació de vídeos

- Aprenentatge mitjançant casos
 

2) Iniciar noves estratègies de millora i innovació docent:

- Transició classe magistral à classe participativa. L’objectiu es reformular una sèrie de blocs de coneixement que fins ara s’imparteixen exclusivament com a classes magistrals. Es tractaria de reduir el temps presencial de les classes magistrals, incloure vídeos per potenciar l’aprenentatge autònom de conceptes bàsics, i dissenyar noves activitats d’aprenentatge més participatiu (aules inverses, exercicis d’aplicació, treball en projectes, sessions de discussió, , anàlisi de qüestions encara no resoltes o sota revisió...) sobre els conceptes tractats a les classes magistrals i als vídeos  per estimular el raonament, el mètode científic i la generació de criteri propi.

3) Reforçar el funcionament com a equip docent mitjançant reunions periòdiques de manera que tots els membres de l’equip 1) coneguin les diferents activitats de millora i innovació docent dutes a terme per l’equip, 2) es beneficiïn d’aquestes experiències i 3) aportin els seus punts de vista/experteses a fi de millorar aquestes activitats i de generar noves propostes.

 

Proposta d'actuacions de milora i d'innovació docent previstes : 

Pel que fa a l’objectiu 1) “Consolidar i mantenir en constant evolució i millora eines i estratègies de millora i innovació docent que ja funcionen dins l’equip”, la proposta d’actuació pels propers dos anys principal és continuar utilitzant i actualitzant les eines descrites en l’apartat referent a aquest objectiu. Algunes accions concretes en aquest sentit són:

- Fitxa Molecular: canviar cada curs els gens sobre els que els estudiants treballaran (aquesta feina de selecció no és trivial) i actualitzar les tasques que han de realitzar els estudiants sobre aquests gens, en funció de l’aparició de nous recursos.

- Molecular Games, crear una nova edició cada curs. Crear una pàgina web on dipositar edicions anteriors dels Molecular Games pel seu ús lliure.

- Sessions TBL. A més de seguir utilitzant-les en el grau d’Enginyeria Biomèdica, iniciar el seu ús en l’assignatura de Biologia Cel·lular de la Patologia del grau de Ciències Biomèdiques.
 

Pel que fa a l’objectiu 2) “Iniciar noves estratègies de millora i innovació docent”, les propostes d’actuació pels propers dos anys són:

- durant el curs 2022-23, escollir dos blocs de coneixement d’assignatures troncals i preparar les activitats i materials per a realitzar la transició docència magistral à aprenentatge participatiu, descrita en l’apartat referent a aquest objectiu

- durant el curs 2023-24, aplicar als dos blocs escollits aquesta nova estratègia (reducció de docència presencial, utilització de vídeos de reforç, sessions d’aprenentatge actiu i participatiu).

Pel que fa a l’objectiu 3) “Reforçar el funcionament com a equip docent”, la proposta és realitzar sis reunions per curs entre tots els membres de l’equip docents on descriure i discutir les eines i estratègies de millora i innovació docent que ja funcionen dins l’equip i discutir les noves estratègies proposades en aquesta memòria. Aquestes reunions poden servir també per tractar aspectes relacionats amb la docència no tractats en aquesta proposta com per exemple, els relacionats amb continguts o amb avaluació.

Codi UB: 
GINDO-UB/190
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Saura Martí, Josep
Membres del grup: 
Cristina Malagelada
Eulàlia Martí
Hugo Peluffo
Manuel J Rodríguez
Margarita Martín
Pedro Melgar
Wladimiro Jiménez

Projecte/s del Grup

2023PID-UB/004
Coordinació: MANUEL JOSE RODRIGUEZ ALLUE
Estat: Actiu