Team-based learning

Descripció: 
Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global
Presentació: 

El canvi climàtic suposa un repte estratègic global per a la sostenibilitat ecològica que requereix el desenvolupament continu noves eines, continguts i procediments docents (IPCC 2015, Mitchell et al. 2016, Steffen et al 2018). Les activitats humanes estan impactant múltiples processos de la biosfera i aproximant-se, d'acord a les avaluacions científiques existents, a límits biofífics planetaris que comprometen la sostenibilitat de la societat global (Röckstorm et al. 2009,  Steffen et al. 2015, 2018).  El Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global treballa en la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de l'Ecologia del Canvi Global.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys: 

- Gamificació de la Mitigació i l'Adaptació del Canvi Climàtic: Implementació i traducció del joc ClimaTickTack. Establiment de taulers, entorns i materials consolidats. Creació de materials de suport docent addicionals per a la gamificació.

- Aprenentatge basat en problemes i en projectes: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels Espais Naturals Protegits (Grau de Ciències Ambientals) i Vulnerabilitat dels Ecosistemes (Màster d 'Ecologia i de Gestió i Restauració de la Biodiversitat)

- Dinámiques de Puzle per a l'aprenentatge actiu. Classe Inversa, Team-based learning, Just in Time Teaching: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels espais Naturals Protegits  i Vulnerabilitat dels Ecosistemes.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Earth System models i els serveis climàtics.  Millora i innovació en entorns d'aprenentatge adreçats a la simulació.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Models d'Assessorament Integrat (Integrated Assessments Models) i dels escenaris socioeconòmics futurs. Implementació d'interfícies gràfiques que facilitin la simulació i programació, entorns de programació.

- Xarxes socials, entorns d'aprenentatge i difusió del canvi global. Aprenentage actiu basat en projectes.

- Aprenentatge Servei. En planificació en col·laboració amb altres grups d'innovació de la facultat de Biologia.

Team-Based learning per la millora de l'aprenentatge de l'epidemiologia

En el proper curs 2018-19, introduiré una innovació docent en els 6 seminaris d’epidemiologia en l’assignatura de Bioestadística i Salut Pública del primer curs del grau de Podologia:

Planificació d’una investigació: establiment d’objectius i d’hipòtesis
Mesures de freqüència
Estudis descriptius
Estudis de cohorts
Estudis de casos i controls
Assaig clínic aleatoritzat 

TBL aplicat a l'aprenentatge de l'Implantología Bucal

Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia és una assignatura obligatòria de 2º semestre dirigida a alumnes de 4rt curs amb 6 crèdits. Són alumnes amb poca experiència clínica que han cursat l'assignatura Cirurgia Bucal a tercer curs, i per tant, han fet únicament pràctiques preclíniques de cirurgia en models. L'assignatura consta de 15 classes magistrales (30 hores) en què al professor presenta els contiguts teòrics. A més, per enllaçar aquests continguts amb la pràctica, s'exposan casos clínics reals i es discuteix el diagnòstic i el tractament adïents.

TBL aplicat a l'assignatura de biomecànica i patomecànica del peu

L'ASSIGNATURA FINS AVUI

L'assignatura Biomecànica i Patomecànica del Peu (360385), és una assignatura obligatòria que es desenvolupa durant el primer semestre de segon curs del Grau de Podologia. Actualment, la teoría s'imparteix de 8:00 a 8:50 els dimarts, dijous i divendres, i les pràctiques els dilluns de 15:00 a 19:00 i els dijous de 9:00 a 13:00.

Team Based Learning a Estadistica

Introduirem la metodologia d'aula inversa (team-based learning, TBL) a l'assignatura d'estadística del grau de ciències biomèdiques al campus de Bellvitge. L'assignatura és semestral, de 6 ECTS, té programades dues sessions setmanals de 2 hores. Actualment la primera sessió és classe magistral i la segona és una pràctica d'ordinador. La innovació consistirà a substituir les sessions de classe magistral per TBL. Les sessions de pràctiques d'ordinador actualment ja es fa treball en grup, però també es revisaran per fer-les més dinàmiques.

Aula Inversa aplicada a l'assignatura Activitat Física, Esport i Salut

En les assignatures Activitat física, esport i salut, optativa de 2n curs i Infermeria Comunitària, obligatòria de 3r curs del Gru en Infermeria, es vol introduir la metodologia d'aprenentatge de la classe inversa, en la modalitat de teamb-based learning (TBL). La intenció és millorar els aprenentatges de l'estudiantat alhora que participen en iniciatives d'innovacions en docència que poden ser inspiradores per a la seva pròpia funció com a futurs professionals en educació per a la salut de la comunitat.

Team-based Learning a Farmacologia

Al grup d'innovació docent Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut ja fa uns anys que treballem el que anomenem Aprenentatge Funcional. Així, dissenyem activitats d'aplicació a les quals els alumnes fan servir els seus coneixements per resoldre casos clínics. Un dels dèficits detectats és la preparació prèvia dels estudiants. Per aquest motiu, volem implementar la metodologia d'aula inversa per treballar de forma intensiva els conceptes a estudiar abans de les sessions en grup on s'analitzen els casos.