Team-based learning

Nom llarg: 
Grup d’Innovació i Millora Docent en Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
Presentació: 

L’objectiu principal és la introducció de millores i innovacions docents en l’ensenyament de la Bioestadística en els graus vinculats a les Ciències de la Salut: Medicina, Enginyeria Biomèdica, Ciències Biomèdiques, Infermeria, Nutrició i Ciències i Tècniques dels Aliments.

Tradicionalment l’Estadística ha estat percebuda per l'alumnat dels ensenyaments en Ciències de la Salut com quelcom allunyat de les seves motivacions acadèmiques i professionals, i com una matèria complicada d’entendre i de ser utilitzada en la seva pràctica professional. Com a grup ens proposem dur a terme accions que permetin canviar aquesta percepció, modernitzant l’ensenyament de l’Estadística, facilitant l'aprenentatge d'habilitats i coneixements, i aconseguint que l’alumnat pugui donar-li valor a l'aprenentatge assolit.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers anys: 

 • Desenvolupament del projecte Team -Based learning aplicat a l'assignatura de Bioestadística Bàsica, Epidemiologia i Introducció a la recerca del grau de Medicina.
 • Projecte: Implementació d’exercicis individualitzats a les pràctiques d’ordinador d’Epidemiologia Nutricional. Assignatura: Salut Pública i Epidemiologia Nutricional Grau de Ciències o Tècniques dels Aliments. Responsable: Sara Pérez-Jaume
 • Projecte: Aplicació de la metodologia d’Aula Inversa en les tutories de grup. Assignatura: Bioestadística. Grau en Enginyeria Biomèdica. Responsable: Josep Lluís Carrasco
 • Projecte: Problem-based learning en el seminaris d’anàlisi de dades. Assignatura: Disseny Experimental i Anàlisi de Dades. Grau en Ciències Biomèdiques. Coordinador: Guillem Clot Razquin
Codi UB: 
GINDO-UB/205
Coordinació: 
Carrasco Jordan, Josep Lluís
Membres del grup: 
Rosa Abellana Sangrà
Maria Begoña Campos Bonilla
Guillem Clot Razquin
Sara Perez Jaume
Natalia Pallarès Fontanet
Judit Peñafiel Muñoz
Cristina López González
Leire Berrocal Garmendia
Nom llarg: 
Grup d'innovació docent en Podologia
Presentació: 

L’equip docent del grau de podologia darrera la seva formació docent, la seva experiència assistencial i la implementació de les diferents eines d’innovació docent a l’aula en els darrers anys, es planteja la creació d’un grup específic del Grau de Podologia amb els següents objectius:

Per tal d'afovorir l'adquisició per part de l'alumnat de les habilitats Soft Skills i Hard Skill ens proposem integrar a les metodologies de l´aula els objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030), fomentar l'ús de les eines TIC, millorar la qualitat de l'aprenentatge mitjançant la simulació amb casos clínics i resolució de supòsits per promoure el treball autònom, l'esperit crític,  el compromís i la motivació de l'alumnat. D'aquesta manera l'alumnat serà protagonista actiu del seu aprenentatge , millorant les relacions interpersonals (implementant l'aprenentatge cooperatiu) i facilitant la seva inserció al món laboral. 

Treballar en la millora de les eines d'avaluació per tal d'aconseguir un aprenentatge equitatiu i individualitzat orientat a les necessitats de cada estudiant. 

Augmentar la projecció i difusió de les accions d'innovació docent empleades a l'aula.

Nom llarg: 
Noves Estratègies per a la Docència de Bioquímica i Biologia Molecular en Biomedicina
Presentació: 

Objectius del grup:

1) Consolidar i mantenir en constant evolució i progrés eines i estratègies de millora i innovació docent que ja funcionen dins l’equip:

- Fitxa Molecular

- Molecular Games

- Sessions TBL

- Edició d’articles a la Viquipèdia

- Sessions lúdiques (Geoparody, Kahoot)

- Sessions participatives/de discussió/treball amb articles

- Aules invertides

- Creació de vídeos

- Aprenentatge mitjançant casos
 

2) Iniciar noves estratègies de millora i innovació docent:

- Transició classe magistral à classe participativa. L’objectiu es reformular una sèrie de blocs de coneixement que fins ara s’imparteixen exclusivament com a classes magistrals. Es tractaria de reduir el temps presencial de les classes magistrals, incloure vídeos per potenciar l’aprenentatge autònom de conceptes bàsics, i dissenyar noves activitats d’aprenentatge més participatiu (aules inverses, exercicis d’aplicació, treball en projectes, sessions de discussió, , anàlisi de qüestions encara no resoltes o sota revisió...) sobre els conceptes tractats a les classes magistrals i als vídeos  per estimular el raonament, el mètode científic i la generació de criteri propi.

3) Reforçar el funcionament com a equip docent mitjançant reunions periòdiques de manera que tots els membres de l’equip 1) coneguin les diferents activitats de millora i innovació docent dutes a terme per l’equip, 2) es beneficiïn d’aquestes experiències i 3) aportin els seus punts de vista/experteses a fi de millorar aquestes activitats i de generar noves propostes.

 

Proposta d'actuacions de milora i d'innovació docent previstes : 

Pel que fa a l’objectiu 1) “Consolidar i mantenir en constant evolució i millora eines i estratègies de millora i innovació docent que ja funcionen dins l’equip”, la proposta d’actuació pels propers dos anys principal és continuar utilitzant i actualitzant les eines descrites en l’apartat referent a aquest objectiu. Algunes accions concretes en aquest sentit són:

- Fitxa Molecular: canviar cada curs els gens sobre els que els estudiants treballaran (aquesta feina de selecció no és trivial) i actualitzar les tasques que han de realitzar els estudiants sobre aquests gens, en funció de l’aparició de nous recursos.

- Molecular Games, crear una nova edició cada curs. Crear una pàgina web on dipositar edicions anteriors dels Molecular Games pel seu ús lliure.

- Sessions TBL. A més de seguir utilitzant-les en el grau d’Enginyeria Biomèdica, iniciar el seu ús en l’assignatura de Biologia Cel·lular de la Patologia del grau de Ciències Biomèdiques.
 

Pel que fa a l’objectiu 2) “Iniciar noves estratègies de millora i innovació docent”, les propostes d’actuació pels propers dos anys són:

- durant el curs 2022-23, escollir dos blocs de coneixement d’assignatures troncals i preparar les activitats i materials per a realitzar la transició docència magistral à aprenentatge participatiu, descrita en l’apartat referent a aquest objectiu

- durant el curs 2023-24, aplicar als dos blocs escollits aquesta nova estratègia (reducció de docència presencial, utilització de vídeos de reforç, sessions d’aprenentatge actiu i participatiu).

Pel que fa a l’objectiu 3) “Reforçar el funcionament com a equip docent”, la proposta és realitzar sis reunions per curs entre tots els membres de l’equip docents on descriure i discutir les eines i estratègies de millora i innovació docent que ja funcionen dins l’equip i discutir les noves estratègies proposades en aquesta memòria. Aquestes reunions poden servir també per tractar aspectes relacionats amb la docència no tractats en aquesta proposta com per exemple, els relacionats amb continguts o amb avaluació.

Codi UB: 
GINDO-UB/190
Coordinació: 
Saura Martí, Josep
Membres del grup: 
Cristina Malagelada
Eulàlia Martí
Hugo Peluffo
Manuel J Rodríguez
Margarita Martín
Pedro Melgar
Wladimiro Jiménez
Nom llarg: 
Grup d’innovació docent d’aprenentatge clínic
Presentació: 
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències d’innovació docent entre el professorat dels diferents ensenyaments de les Ciències de la Salut (Medicina, Odontologia, Podologia, etc.) de la Universitat de Barcelona.
 • Realitzar activitats amb metodologiesque situen l’alumne al centre de l’aprenentatge en les assignatures clíniques (per exemple, aula inversa, avaluació clínica objectiva estructurada, “problem based learning”, elaboració de portafolis, etc.).
 • Desenvolupar nous models de simulació preclínics amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de les habilitats clíniques dels estudiants.
 • Promoure la utilització de material audiovisual en les especialitats clíniques.
 • Augmentar la utilització de l’anglès en la docència de les especialitats clíniques.
 • Fer recerca en l’àmbit de la docència universitària pel que fa a la millora dels resultats, aplicant noves metodologies.
 • Dur a terme activitats de divulgació (comunicacions a congressos, cursos, articles a revistes de docència, etc.) per afavorir l’aplicació de noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge a les especialitats clíniques.
 • Impulsar la creació d’un catàleg de Massive Online Open Courses (MOOC) en les especialitats clíniques.
Codi UB: 
GINDOC-UB/181
Coordinació: 
Valmaseda Castellón, Eduard
Membres del grup: 
Rui Figueiredo
Antonio Rafecas Renau
Carlos Verges Salas
Carles Subirà Pifarré
Montse Mercadé Bellido
Josep Arnabat Dominguez
Alba Sánchez Torres
Octavi Camps Font
Antoni Sabaté Pes
Antoni Riera Mestre
Marta García García
Jorge Toledano Serrabona
Cristina de la Rosa Gay
Jaume Miranda Rius
Albert Ramírez Ramis
Isabel Valdearenas Pelegrina
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global
Presentació: 

El Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global treballa en la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de l'Ecologia del Canvi Global. 

Les activitats humanes estan impactant múltiples processos de la biosfera i aproximant-se, d'acord a les avaluacions científiques existents, a límits biofísics planetaris que comprometen la sostenibilitat de la societat global (Röckstorm et al. 2009,  Steffen et al. 2015, 2018). Entre els diferents vectors de canvi global, el canvi climàtic suposa un repte estratègic global per a la sostenibilitat ecològica que requereix el desenvolupament continu noves eines, continguts i procediments docents (IPCC 2022, Mitchell et al. 2016, Steffen et al 2018).  

Codi UB: 
GINDO-UB/176
Coordinació: 
Carnicer Cols, Jofre
Membres del grup: 
Aude Vallade
Marta Camino
Maria Amorós
Maria Vives-Ingla
Núria Bonada
Adrià Barbeta
Isabel Muñoz
Daniel von Schiller
Santi Sabaté
Margarita Menendez
Miguel Cañedo-Argüelles
Estela Romero
Martí Orta
Juan Lluís Riera
Andrea Gori
Bernat Hereu
Cristina Linares
Neus Sanmartí
Francesc Sabater
Núria Cid
Cesc Múrria
Marisol Felip
Joan Gomà