Accions docents per a millorar el nivell del registre acadèmic escrit en llengua espanyola, dels estudiants de Filologia

Aquesta proposta d’innovació docent sorgeix de les mancances formals i lingüístiques que les professores implicades han detectat en les pràctiques d’avaluació, relacionades amb la producció escrita que presenten els estudiants dels diferents graus de la facultat de filologia.

Amb aquest projecte d’innovació docent es pretén recollir evidències del registre acadèmic escrit per tal de constatar aquest fet i proposar unes línies d’actuació factibles en les assignatures implicades.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Millorar els coneixements d’ús lingüístic en qualsevol nivell del sistema de la llengua espanyola.
  • Actualitzar els coneixements normatius, d’estil i ortotipogràfics.
  • Adquirir l’habilitat per a saber presentar un treball acadèmic, ja sigui escrit como en forma de presentació oral.
  • Adquirir l’ús de la terminologia pròpia del context lingüístic acadèmic.
  • Ser capaç de seleccionar les referències bibliogràfiques i webgràfiques i saber utilitzar els criteris de cita i de referència segons els diferents sistemes (APA, MLA...).
  • Conèixer les eines (diccionaris, gramàtiques, ortografies...) en línia i en paper fonamentals per a un filòleg.
Codi del projecte: 
2019PID-UB/021
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Illamola i Gómez, Cristina
Participants: 
Eva Martínez Díaz
M.ª José Rodríguez Mosquera
Ensenyament/s: 
Grau de Filologia Hispànica
Grau de Comunicació i Indústries Culturals
Assignatures implicades: 
Gramàtica normativa de l'espanyol (FB)