ADIP

Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu de partida del Grup d’Innovació Docent ADIP (GID-ADIP) és planificar i experimentar estratègies i accions docents per construir un model docent basat en una metodologia que potenciï l’aprenentatge actiu i col·laboratiu dels estudiants en el nou Grau en Seguretat de la Universitat de Barcelona/Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest objectiu, d’acord amb l’experiència prèvia del GID-ADIP, té la voluntat de dur-se a terme mitjançant la seva vinculació també amb eines: a) d’aprenentatge en l’entorn virtual; i b) d’aprenentatge professionalitzador.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/004
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Huici Sancho, Laura
Membres del grup: 
JORDI BONET PEREZ
ROSA ANA ALIJA FERNANDEZ
MILAGROS CARMEN ALVAREZ VERDUGO
FRANCESC XAVIER PONS RAFOLS
ANDREU OLESTI RAYO
ANA MARIA BADIA MARTI
MARIA DEL MAR CAMPINS ERITJA
MARTA ORTEGA GOMEZ
JAVIER FERNANDEZ PONS
HELENA TORROJA MATEU
ELISENDA CALVET MARTÍNEZ
MARTA ABEGÓN NOVELLA
ANA SANCHEZ COBALEDA
NOEMÍ MORELL ALSINA
CLAUDIA MANRIQUE CARPÌO
POL PALLAS SECALL
GASTÓN MEDICI COLOMBO
Facultat: