ADIP

Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu de partida del Grup d’Innovació Docent ADIP (GID-ADIP) és planificar i experimentar estratègies i accions docents per construir un model docent basat en una metodologia que potenciï l’aprenentatge actiu i col·laboratiu dels estudiants en el nou Grau en Seguretat de la Universitat de Barcelona/Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest objectiu, d’acord amb l’experiència prèvia del GID-ADIP, té la voluntat de dur-se a terme mitjançant la seva vinculació també amb eines: a) d’aprenentatge en l’entorn virtual; i b) d’aprenentatge professionalitzador.

 

Codi UB: 
GINDO-UB/004
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Huici Sancho, Laura
Membres del grup: 
JORDI BONET PEREZ
ROSA ANA ALIJA FERNANDEZ
MILAGROS CARMEN ALVAREZ VERDUGO
DAVID BONDIA GARCIA
FRANCESC XAVIER PONS RAFOLS
ANDREU OLESTI RAYO
ANA MARIA BADIA MARTI
JAUME SAURA ESTAPA
MARIA DEL MAR CAMPINS ERITJA
MARTA ORTEGA GOMEZ
JORGE SELLARES SERRA
JAVIER FERNANDEZ PONS
HELENA TORROJA MATEU
MARIA ALVAREZ TORNÉ
ELISENDA CALVET MARTÍNEZ
Facultat: 

Projecte/s del Grup