Creació d'un equip docent per a la incorporació coordinada de l’aprenentatge per projectes en assignatures de la menció Seguretat internacional (Grau de Seguretat)

A partir de l’experiència en el desplegament de l’ús de l’aprenentatge per projectes en dues assignatures de la menció en Seguretat internacional dins del Grau de Seguretat, es vol provar a incorporar parcialment aquesta metodologia a una tercera assignatura (introduint-la en les activitats pràctiques d’avaluació continua), coordinant l’actuació dels/de les docents per tal de que l’alumnat treballi sobre els mateixos projectes a les tres assignatures.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal és facilitar que l’alumnat adquireixi un coneixement profund dels continguts de les assignatures implicades i aleshores una visió multidimensional de les particularitats de la seguretat internacional, ja que l’estudi detallat d’un cas real del seu interès durant tot el curs els permet concentrar la seva atenció en aspectes de detall i en la identificació de problemes complexos.

La possibilitat de treballar en els mateixos projectes a diverses assignatures permet analitzar cada cas des dels diferents prismes abordats a cadascuna de les assignatures implicades, assolint una visió més profunda i multidimensional de les particularitats que la realitat internacional presenta des del punt de vista de la seguretat.

De manera específica, els objectius que es busquen són:

1) Responsabilitzar a l’alumnat del propi procés d’aprenentatge.

2) Millorar la capacitat de l’alumnat d’analitzar, identificar problemes i prendre decisions sobre les situacions fàctiques que se’ls plantegen, aplicant continguts teòrics.

3) Millorar la capacitat de l’alumnat de buscar informació autònomament.

4) Millorar la capacitat de l’alumnat d’avaluar críticament el treball propi i de corregir els errors per tal de millorar els resultats.

5) Intensificar la dimensió pràctica de l’aprenentatge dins de la menció en Seguretat internacional.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/005
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Rosa Ana Alija Fernández
Participants: 
Xavier Fernández Pons
Grup d'innovació docent: 
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Seguretat
Assignatures implicades: 
Repressió de Crims Internacionals
Justícia Transicional
Sistemes de Seguretat Col·lectiva