AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és dissenyar instruments per avaluar l’aprenentatge durant la formació pràctica dels estudiants de Pràctiques Externes del grau de Nutrició Humana i Dietètica.

Aquest objectiu general es concreta en diferents objectius específics:

O.1 Integrar els tutors dels centres receptors de Pràctiques Externes a l’equip docent de l’assignatura com a elements clau en la formació dels estudiants. A partir d’aquest enunciat es desenvoluparan activitats de formació pels tutors per a la millora de la seva tasca docent.

O.2. Organitzar trobades entre els membres de l’equip docent de les Pràctiques Externes (que són els tutors acadèmics dels estudiants) i els tutors dels centres receptors per analitzar les activitats d’aprenentatge que fan els estudiants i planificar l’avaluació de les pràctiques tenint en compte els diferents àmbits en que es duen a terme.

O.3 Dissenyar instruments d’avaluació pel valorar l’aprenentatge en la formació pràctica dels estudiants en els centres receptors en els diferents àmbits on realitzen les pràctiques.

O.4 Dissenyar instruments d’avaluació per a les activitats que fan els estudiants i que queden plasmades a la carpeta d’aprenentatge. Aquestes activitats van ser dissenyades en el marc d’un PID anterior.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/007
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
URPI SARDA, MIREIA
Participants: 
LLORACH ASUNCION, RAFAEL; AMAT MIRALLES, CONCEPCIÓ; ILLAN VILLANUEVA, MONTSERRAT; TORRADO PRAT, XAVIER; ANDRES LACUEVA, CRISTINA; LIZARRAGA DALLO, MARIA ANTONIA; FARRAN CODINA, ANDREU
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Assignatures implicades: 
Pràctiques Externes