Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Dissenyar una activitat que en el seu conjunt integra el treball tutoritzat de l’estudiant amb tots els continguts teòrics del pla docent  per a l’avaluació continuada, molt focalitzada en les competències específiques.

- Que aquesta activitat sigui un entrenament durant tota l'assignatura que prepari per a l'examen teòric i constitueixi en si mateixa una millora en el procés d’aprenentatge.

- Que els alumnes puguin  copsar de forma quantificada i acumulativa l’evolució del seu aprenentatge al llarg del procés formatiu i des del mateix inici de l’activitat.

- Fomentar que els estudiants duguin l’estudi de l’assignatura al dia a partir d’ activitats seqüenciades  durant tot el quadrimestre a partir dels continguts explicats progressivament a classe

Codi del projecte: 
2015PID-UB/041
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Benedi Gonzalez, Carles
Participants: 
Joan Simon Pallisé, Cèsar Blanché Vergès, Maria Bosch Daniel, Ana M Rovira López
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
FARMÀCIA
Assignatures implicades: 
Botànica Farmacèutica