Estratègies de docència mixta aplicades als alumnes de Llatí de primer curs

l projecte que proposem té una doble vessant. Pretenem elaborar material (recursos i activitats) que, d’una banda, serveixin de reforç als estudiants de Llatí de primer curs i, de l’altra, puguin ser aprofitats pels professors de l’assignatura en les seves classes. La idea és crear un curs d’iniciació al Llatí tenint present estratègies de docència mixta. Concretament es farien servir dos tipus d’estratègies:

• Aula inversa. Amb material de suport de caràcter teòrico-pràctic que inclouria contingut teòric, vídeos i activitats online.

• Aprenentatge basat en problemes. Es faria servir aquesta estratègia per abordar l’anàlisi i la traducció dels textos llatins.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Potenciar el treball autònom de l'alumne.
  • Motivar els estudiants amb recursos i activitats diferents dels que es poden fer de forma presencial a l’aula.
  • Facilitar els estudiants, especialment els qui tenen algunes dificultats per diversos motius, les eines suplementàries adients per tal que pugin seguir el ritme del curs i puguin millorar el seu rendiment acadèmic.
  • Elaborar estratègies de docència mixta que puguin ser utilitzades pels professors a les seves classes.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/024
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
SALVADOR IRANZO ABELLAN
Participants: 
Pere J. Quetglas Nicolau, Mercè Puig Rodríguez-Escalona, Carlos Prieto Espinosa, Antonia Rísquez Madrid, Víctor Sabaté Vidal
Ensenyament/s: 
Graus de Filologia
Assignatures implicades: 
Llatí I
Llatí II
Llengua Llatina
Documents: