Analítiques d'aprenentatge / Learning analytics

Mesurament, recopilació, anàlisi i presentació de dades sobre els estudiants, els seus contextos i les interaccions que allà es generen, amb la finalitat de comprendre el procés d'aprenentatge que s'està desenvolupant i optimitzar els entorns en els quals es produeix. Ciència de dades pel suport a la docència.

 

Projectes d'innovació docent

Coordinació: Carnicer Cols, Jofre
2019PID-UB/022
Coordinació: Igual Muñoz, Laura
2014PID-UB/068
Coordinació: Elena Sanchez Lopez
2020PID-UB/033
Coordinació: Esther Trave Allepuz
2020PID-UB/037
Coordinació: Alexandra Elena Plesu Popescu
2021PID-UB/014
Coordinació: SALVADOR IRANZO ABELLAN
2020PID-UB/024
Coordinació: Mª Angeles Sánchez Garcés
2020PID-UB/002

Grups d'innovació docent

Títol: INDOMAIN
Coordinació: Igual Muñoz, Laura
GINDOC-UB/138
Títol: GIDEM
Coordinació: Casals Balaguer, Marta
GINDO-UB/184
Títol: DHIGECS
Coordinació: Barriga Ubed, Elvira
GINDOC-UB/161