Analítiques d'aprenentatge / Learning analytics

Mesurament, recopilació, anàlisi i presentació de dades sobre els estudiants, els seus contextos i les interaccions que allà es generen, amb la finalitat de comprendre el procés d'aprenentatge que s'està desenvolupant i optimitzar els entorns en els quals es produeix. Ciència de dades pel suport a la docència.

 

Grups d'innovació docent

Títol: INDOMAIN
Coordinació: Igual Muñoz, Laura
GINDOC-UB/138
Títol: GIDPODO
Coordinació: Perez Palma, Laura
GINDO-UB/201
Títol: GIDEM
Coordinació: Casals Balaguer, Marta
GINDO-UB/184
Títol: GIDCOMEM
Coordinació: Burguera Serra, Joan G.
GINDO-UB/194
Títol: DHIGECS
Coordinació: Sáez Rosenkranz, Isidora
GINDOC-UB/161

Projectes reconeguts

Coordinació: Diego Garrido Martin
2022PID-UB/031
Coordinació: Esteban Vegas Lozano
2022PID-UB/038
Actiu
Coordinació: Marta Bueno Salinas
2022PID-UB/009
Actiu
Coordinació: Daniel Ortiz Martinez
2023PMD-UB/021
Actiu
Coordinació: Iria San Miguel Insua
2023PMD-UB/020
Actiu
Coordinació: Carnicer Cols, Jofre
2019PID-UB/022
Finalitzat
Coordinació: Igual Muñoz, Laura
2014PID-UB/068
Finalitzat
Coordinació: Elena Sanchez Lopez
2020PID-UB/033
Finalitzat
Coordinació: Esther Trave Allepuz
2020PID-UB/037
Finalitzat
Coordinació: Alexandra Elena Plesu Popescu
2021PID-UB/014
Finalitzat
Coordinació: SALVADOR IRANZO ABELLAN
2020PID-UB/024
Finalitzat
Coordinació: Mª Angeles Sánchez Garcés
2020PID-UB/002
Finalitzat