Farmacologia de Recerca i Innovació

L'assignatura de Farmacologia de Recerca i Innovació és una assignatura optativa del Grau de Ciències Biomèdiques, a la qual es fa un abordatge de la farmacologia més actual, superant el model clàssic i els conceptes més senzills que es tracten a l'assignatura troncal (Farmacologia General) del Grau. Especialment, es fa èmfasi en l'ús de les tecnologies més actuals en el camp de la recerca per tal d’estudiar conceptes nous com són la funcionalitat selectiva dels fàrmacs o la possibilitat d’activar de forma controlada a l’organisme els fàrmacs mitjançant la llum.

Fins aquest moment, aquesta assignatura de 3 crèdits ECTS ha estat impartida amb un model clàssic que es basa en la realització d'unes sessions de teoria i seminaris per part del professorat (10+6 hores), unes pràctiques dels alumnes (10 hores) per aplicar aquests coneixements i la presentació del treball realitzat i també d'altres treballs científics (4 hores) per part dels alumnes. En canvi, ara la proposta és desenvoulpar totes aquestes hores al mateix laboratori.

Quan hem recollit la opinió dels alumnes hem detectat que la principal mancança del Grau és la realització de pràctiques. De fet, el Cap d’Estudis, el Dr. Joan Blasi, ha convocat recentment als coordinadors de les diferents assignatures per tal d’abordar aquesta qüestió, que és general del Grau. La nostra proposta al present projecte d'innovació docent consisteix, precisament, en desenvolupar tota l'assignatura al laboratori, en concret al laboratori de recerca del grup. De forma important, la proposta inclou la realització de pràctiques però el més rellevant és que aquestes es duen a terme en un context en el qual l'alumne pot aplicar els seus coneixements i aprendre de forma integrada.

D'aquesta manera, els estudiants seran acollits al grup de recerca durant 1-2 setmanes, i serà en el context del disseny i execució d'un experiment concert al qual seran presentats tant els coneixements de teoria com els seminaris, així com es faran les pràctiques in situ. També, els estudiants aprendran com analitzar les dades al mateix laboratori i presentaran els seus resultats a la resta del grup de recerca en un tipus de "lab meeting" igual que el que es duu a terme als Grups d'Investigació. 

Finalment, és important destacar que tota l'assignatura és impartida en anglès i que es proposa un període d’actuació d'almenys 4 anys per tal de poder implementar, optimitzar i avaluar aquest nou model d’ensenyament-aprenentatge.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Hi ha dos objectius principals que contempla la proposta:

1) Realitzar activitats d'aprenenatge funcional en un laboratori de recerca 

2) Acompanyar l'alumne en la transició de la fi del Grau al laboratori de recerca

Codi del projecte: 
2019PID-UB/015
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Fernández Dueñas, Victor
Participants: 
Francisco Ciruela Alférez
Marc López Cano
Ester Aso Pérez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Ciències biomèdiques
Assignatures implicades: 
Farmacologia Recerca i Innovació