GRUPIASC

Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut
Presentació: 

Al Grup d'Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut ja fa uns anys que treballem el que anomenem aprenentatge funcional. Així, dissenyem activitats d’aprenentatge amb les quals els alumnes puguin fer servir (funcionalitzar) els seus coneixements per resoldre situacions pròpies de la seva futura pràctica professional.

El grup té com a objectius:

1) Dissenyar eines i instruments que permetin al professorat de Ciències de la Salut l’elaboració d’activitats d’aprenentatge funcional.

2) Elaborar activitats d’aprenentatge funcional (casos clínics, simulacions, aula inversa, activitats d’e-learning) a l’assignatura de Farmacologia als Ensenyaments de Medicina, Odontologia i Podologia.

3) Explorar l’ús del joc (ludificació) com a un nova eina de funcionalització, i també de dinamització i motivació de l’estudiant.

4) Establir la funció tutorial com una eina necessària per aconseguir una formació integral de l’estudiant.

5) Integrar processos d’aprenentatge i servei a la comunitat a la docència de la Farmacologia. També, dur a terme activitats de divulgació (conferències, tallers, etc.) a la societat que ajudin a cercar/explorar/consolidar noves metodologies d’ensenyament/aprenentatge.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/094
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Fernández Dueñas, Víctor
Membres del grup: 
Ester Aso Pérez
Francisco Ciruela Alférez
Laura Cuffí Chéliz
Álex Fernández Solanas
Pilar Hereu Boher
Marc López Cano
Sebastian Videla Ces
África Flores de los Heros
Dolores Rodríguez Cumplido
Roser Llop Rius

Projecte/s del Grup

2023PMD-UB/029
Coordinació: África Flores de los Heros
Estat: Actiu
2021PID-UB/023
Coordinació: Víctor Fernández Dueñas
Estat: Actiu
2019PID-UB/040
Coordinació: Fernández Dueñas,Víctor
Estat: Actiu
2019PID-UB/016
Coordinació: Villanueva Baselga, Sergio
Estat: Finalitzat
2019PID-UB/015
Coordinació: Fernández Dueñas, Victor
Estat: Actiu
2018PID-UB/026
Coordinació: García Asensio, M. Ángeles
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/051
Coordinació: Sanchez Gonzalez, Silvia
Estat: Finalitzat