Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Al llarg d’aquests mesos —d’octubre de 2015 a setembre de 2016­—, la nostra tasca —meva i del meu equip de col·laboradors—, ha consistit, està consistint i consistirà en el següent:

- Dissenyar el pla docent del Grau (incloent-hi objectius, sortides professionals, metodologia docent, plans d’acció tutorial, estructura acadèmica del grau, competències, plans docents de totes i cadascuna de les assignatures...)

- Demostrar la viabilitat del Grau. Ens vam plantejar que el primer era convèncer el Vicerectorat de Política Acadèmica, en la persona del vicerector, el Dr. Gaspar Rosselló, que el nostre era un projecte amb moltes possibilitats d’èxit. No sols per l’elevada demanda existent per aquesta mena d’estudis, com demostra l’alt nombre d’inscrits a les acadèmies d’escriptura creativa que hi ha arreu, sinó pel convenciment que tenim que l’interès pels estudis de creació literària es multiplicaria (potser, fins i tot, superant les places disponibles) si es poguessin oferir com a grau universitari, i més si es fes sota l’empara de la universitat més important i prestigiosa de Catalunya i de l’Estat espanyol, com és la UB.

Però era imprescindible poder-ho provar. I per això, al llarg d’aquest primer quadrimestre —de setembre de 2015 a gener de 2016—ens hem dedicat a elaborari distribuir enquestesentre l’alumnat de segon de batxillerat (Humanístic i Artístic) de diversos centres, de Barcelona ciutat i comarques, públics i concertats, on se’ls demanava pel seu interès en un possible nou Grau d’Escriptura i Creació Literària, sol o com a doble titulació (amb graus de la Facultat de Filologia o bé d’altres carreres de Lletres). La disposició general ha estat molt positiva; de fet, gairebé la meitat de l’alumnat enquestat ha mostrat interès a matricular-se al grau, sol o com a doble titulació. Per això quan, després de treballar-hi durant el primer quadrimestre, vam presentar els resultats al Dr. Rosselló, la seva resposta va ser molt positiva: ens va indicar que podíem comptar amb tot el seu suport. De manera que només ens cal aconseguir el vistiplau de la Junta de la Facultat per continuar impulsant el nostre projecte.

Per tant, ara per ara estem esperant l’autorització de la Junta —la propera reunió on es debatrà aquest tema serà al llarg d’aquest mes— per poder continuar endavant. Tan bon punt aconseguim el SÍ de la Junta, els següents passos consistiran a:

- Preparar el grau per presentar-lo a l’AQU perquè ens el validi, amb la intenció que pugui començar a funcionar el curs 2017-2018.

- Després d’haver dut a terme el disseny curricular i docent del grau, caldrà pensar en quin professorat (dels diversos departaments, però també personal extern, especialment escriptors) hem d’encarregar-li la tasca docent.

- Dur a terme aspectes aparentment més secundaris, però que de cara a la projecció del grau resulten imprescindibles —especialment pel caràcter internacional, multidisciplinari i vinculat a les noves tecnologies de la informació i la comunicació que desitgem per a aquest grau—: estem parlant de l’elaboració d’una pàgina web i una adreça de Facebook i una altra de Twitter ben dissenyades, i amb algú que se’n faci càrrec i les actualitzi convenientment, amb tota la informació que cal esperar d’un grau de les característiques i l’ambició d’aquest.

- També cal pensar en altres aspectes que igualment poden semblar secundaris, però que resulten determinantsper a la projecció del grau, com és difondre’n l’existència al públic general i als centres de secundària, mitjançant cartells, fulls de propaganda, tríptics i, evidentment, publicitat a la xarxa.

En els mesos que queden fins al setembre, s’avançarà en tots aquells aspectes que depenguin de nosaltres. En aquells en què depenem de decisions d’altri (Junta de la Facultat, AQU), ens haurem d’adequar al calendari que ens marcaran. Tot i així, volem deixar clar què ens queda per fer, què és el que hem enllestit fins ara, el camí que ens resta per recórrer i que la nostra intenció és que tot plegat es faci en el mínim de temps possible.

 

El Grau d’Escriptura i Creació Literària entraria a formar part de la resta dels graus que integren la Facultat de Filologia, es vincularia amb els Departaments de Filologia Hispànica i Filologia Catalana, i s’oferiria a estudiants interessats a escriure en una de les dues llengües o en totes dues. Així, doncs, aquest projecte, ideat per professors que formen part de tots dos departaments, s’enriquiria gràcies a l’aportació, en primer lloc, de totes dues tradicions literàries i lingüístiques. I, d’una manera més secundària, però també necessària, gràcies a la dels altres departaments de la mateixa facultat, com poden ser el d’Estudis Literaris, Comunicació i Indústries Culturals, Lingüística, Estudis Francesos, Anglesos, Àrabs i Hebreus, o Filologia Romànica i Clàssica.

El Grau d’Escriptura i Creació Literària s’està dissenyant per ser un grau de tres anys. Pretenem que es pugui cursar com qualsevol altre grau, però també fóra convenient que es pogués oferir com a doble titularitat: principalment amb els estudis de Filologia –perquè són els més afins i per estimular-hi la matriculació-, però interessaria anar més enllà i plantejar aquesta possibilitat als alumnes d’altres estudis d’Humanitats, i fins i tot d’àrees cientificotècniques.De fet, una de les feines que el meu equip i jo hem dut a terme al llarg d’aquest primer quadrimestre, com s’ha comentat abans, ha estat redactar unes enquestes per passar-les als alumnes de segon de batxillerat Humanístic i Artístic, per poder demostrar amb proves fefaents que un nombre elevadíssim d’aquestalumnat –i fins i tot alguns del batxillerat científic- estaria interessat en aquest grau (el document s’adjunta a l’apartat “Altres” d’aquest aplicatiu).

Per tot plegat podem arribar a la conclusió que un grau com aquest neix amb un clar perfil renovador en l’àmbit de la docència, ja que:

- Es durà a terme fent servir els mètodes pedagògics més innovadors (de fet, últimament jo mateixa m’he preocupat de formar-me en aquest sentit).

- També es tindrà molt en compte la part d’emprenedoria, així com el fet que vivim en una societat cada cop més lligada a les noves tecnologies. Aquest últim fet resulta especialment remarcable, ja que implica noves formes d’expressió, vinculades als entorns digitals i multimèdia.

- Ens interessa especialment (ja que volem oferir aquest grau a alumnes de batxillerat Humanístic i Artístic, però també a d’altres que provinguin de l’àmbit cientificotècnic) que l’àmbit de la innovació docent es lligui, també, a la multidisciplinarietat. Vivim en un món on se’ns demana cada cop més que siguem capaços de reinventar-nos constantment, i per fer-ho possible hem de vincular tots els àmbits creatius amb l’escriptura, de la mateixa manera que fa més d’un segle es va apostar per la fusió dels gèneres i de les arts.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T05
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Montetes-Mairal Laburta, Noemi
Participants: 
Joan Santanach Suñol, Gemma Marquez Fernandez, Anna Villalonga Fernández, Blanca Ripoll Sintes
Ensenyament/s: 
Filologia Hispànica
Filologia Catalana