Xarxes socials i canvi climàtic: creació plataformes digitals per a la difusió del coneixement, la sensibilització social i la promoció de la sostenibilitat

Els alumnes creen una plataforma digital amb un perfil temàtic i una imatge i discurs de presentació, fent servir diverses xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, canal Youtube). L’activitat s’inicia amb un període d’estudi acadèmic on seleccionen un àmbit conceptual concret d’estudi, que impliqui coneixement científic associat al canvi climàtic i global, i als reptes globals de mitigació i adaptació.

S’elabora una fitxa acadèmica sintetitzant els punts principals de l’àmbit de coneixement escollit i llistant la literatura científica citada com a referència. Paral·lelament els alumnes fan un disseny i proposta de plataforma digital (seguint una dinàmica d'Aprenentatge Basat en Projectes). Es realitza una proposta de simplificació o estructuració del discurs en unitats discretes (tweets, històries d’Instagram, vídeos de canal You Tube). El repte és sintetitzar de manera senzilla conceptes complexes associats al canvi climàtic i implementar una tasca de difusió científica i sensibilització social a través de les xarxes socials.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

O1. Establir un entorn d'apenentatge basat en projectes que permeti l'adquisió progressiva de capacitats en l'ús de xarxes socials, que facilitin  a través de perfls temàtics processos de sensibilització social i de difusió científica en continguts associats al canvi climàtic, l'acord de Paris i les vies possibles per a la sostenibilitat global.

O2. Treballar amb l'alumnat un procés d'aprenentatge a l'entorn de la simplificació de discursos complexos per a la difusió científica. Es pretén sintetitzar els conceptes i discursos complexes associats al canvi climàtic global (informes del panell internacional IPCC) per a que puguin ser objecte de difusió científica a través de les xarxes socials en missatges de format limitat (nombre de caràcters i infografies limitades). Es vol tanmateix mantenir en els materials de difusió els criteris acadèmics de la literatura especialitzada, seleccionant així els punts clau que facilitin una explicació dels mecanismes del canvi climàtic i els processos d’adaptació i mitigació. La simplificació del discurs per a la difusió implicarà la creació de materials visuals que facilitin la comunicació (imatges, infografies i vídeo).

O3. Promoure l'aprenentatge actiu, seguint una metodologia d'Aprenentatge Basat en Projectes, en l'àmbit de l'assignatura Diagnosi del Canvi Climàtic.

O4. Promoure l'ús de les xarxes socials com a plataformes de difusió científica de qualitat, de sensibilització i transformació social i de sensibilització del repte global a l’entorn del canvi climàtic.

O5. Avaluar el nivell inicial dels alumnes de capacitats en l’ús de les xarxes socials previ al desenvolupament dels curs.

O6. Avaluar quantitativament l’aprenentatge derivat del procés d’aprenentatge basat en projectes (ABP) mitjançant indicadors quantitatius.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/022
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Carnicer Cols, Jofre
Participants: 
Joan Grive
Ensenyament/s: 
Grau de Ciències Ambientals
Assignatures implicades: 
Diagnosi del Canvi Climàtic