Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global (GIDEC)

Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global
Presentació: 

El canvi climàtic suposa un repte estratègic global per a la sostenibilitat ecològica que requereix el desenvolupament continu noves eines, continguts i procediments docents (IPCC 2015, Mitchell et al. 2016, Steffen et al 2018). Les activitats humanes estan impactant múltiples processos de la biosfera i aproximant-se, d'acord a les avaluacions científiques existents, a límits biofífics planetaris que comprometen la sostenibilitat de la societat global (Röckstorm et al. 2009,  Steffen et al. 2015, 2018).  El Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global treballa en la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de l'Ecologia del Canvi Global.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys: 

- Gamificació de la Mitigació i l'Adaptació del Canvi Climàtic: Implementació i traducció del joc ClimaTickTack. Establiment de taulers, entorns i materials consolidats. Creació de materials de suport docent addicionals per a la gamificació.

- Aprenentatge basat en problemes i en projectes: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels Espais Naturals Protegits (Grau de Ciències Ambientals) i Vulnerabilitat dels Ecosistemes (Màster d 'Ecologia i de Gestió i Restauració de la Biodiversitat)

- Dinámiques de Puzle per a l'aprenentatge actiu. Classe Inversa, Team-based learning, Just in Time Teaching: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels espais Naturals Protegits  i Vulnerabilitat dels Ecosistemes.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Earth System models i els serveis climàtics.  Millora i innovació en entorns d'aprenentatge adreçats a la simulació.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Models d'Assessorament Integrat (Integrated Assessments Models) i dels escenaris socioeconòmics futurs. Implementació d'interfícies gràfiques que facilitin la simulació i programació, entorns de programació.

- Xarxes socials, entorns d'aprenentatge i difusió del canvi global. Aprenentage actiu basat en projectes.

- Aprenentatge Servei. En planificació en col·laboració amb altres grups d'innovació de la facultat de Biologia.