SAE Com organitzar-se la feina

TÍTOL                Com organitzar-se la feina

INSCRIPCIÓ   Formulari

DATA                Del 16 al 20 d’octubre de 2023

HORARI           10.00 – 12.00h

LLOC                Campus Virtual UB