Menció Caritas al millor TFG de caràcter social

El passat dia 16 es va lliurar la menció Caritas diocesanes al millor TFG de caràcter social a Laia Monferrer Vicente amb el títol Desigualtat menstrual entre les joves a Barcelona. Els determinants demogràfics i socioeconòmics de la pobresa menstrual i el seu impacte vital Grau de Sociologia i va recollir la menció la seva  tutora per Sandra Escapa professora del Departament de Sociologia.