Skip to main content

Adriana Nicolau Jiménez

Universitat de Barcelona
Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos
Actualment sense vinculació

Adriana NICOLAU JIMÉNEZ és investigadora postdoctoral Margarita Salas al Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos i a ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat de la Universitat de Barcelona. És doctora per la Universitat Oberta de Catalunya amb la tesi Feminismes al teatre català contemporani (2000-2019) —que va merèixer el Premi Extraordinari de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement—, a més de posseir una llicenciatura en Filologia Catalana (UAB) i un màster en Teoria de la Literatura (ENS-Sorbonne-Paris IV). Ha publicat articles sobre literatura, teatre i gènere a revistes com TangenceFeminismo/sNew Theatre QuarterlyRevista de Catalunya i la Revista de Filología. Practica la divulgació a través de plataformes com Núvol El Temps de les Arts i a inicis de 2021 va co-comissariar amb Josep-Anton Fernàndez el Cicle Lluïsa Cunillé a la Sala Beckett de Barcelona. La seva recerca actual parteix del concepte d’“arxiu de sentiments” proposat per Ann Cvetkovich (2003), per estudiar les dimensions afectives de  processos de transformació pels quals l’experiència individual esdevé relat polític, al teatre català d’autoria femenina del segle XXI. 

Text informat per la investigadora
01/03/2022

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat / Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures (Universitat de Barcelona): investigadora postdoctoral Margarita Salas / Margarita Salas Postdoctoral Fellow (01/03/2022 - 10/12/2023)

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5709