Skip to main content

Carmen Revilla Guzmán

Universidad de Barcelona
Dept. Filosofia

Directora

Aurora. Papeles del Seminario "María Zambrano"

 

Carmen Revilla Guzmán és professora de Filosofia a la Universitat de Barcelona, directora del Seminari Internacional María Zambrano i de la revista Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano” des de la seva creació, i investigadora d'ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat. Les seves línies d’investigació se centren en el pensament contemporani (especialment en el corrent fenomenològic-hermenèutic) i en l’obra d’algunes filòsofes del segle XX (Simone Weil, Jeanne Hersch, Edith Stein, María Zambrano).

Entre les seves publicacions, destaquen els llibres sobre Simone Weil: Descifrar el silencio del mundo (Trotta, 1995), Nombrar la experiencia (Trotta, 2003), Vida de S. Weil (Eila, 2011), així com la traducció de les Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social (ed. Trotta) i, entre d’altres, les col·laboracions a: E. Bea (ed.), S. Weil. La conciencia del dolor y la belleza, Trotta 2010 (capítol: “A la luz de lo sagrado. Experiencia religiosa y compromiso político”); F. Birulés i R. Rius (eds.), Lectoras de Simone Weil, Icaria, 2013 (capítol: “Sobre el ‘gesto filosófico’ de Jeanne Hersch y Simone Weil”).

Sobre Zambrano: Claves de la razón poética (Trotta, 1998), Entre el alba y la aurora (Icaria, 2005), La palabra liberada del lenguaje. M. Zambrano y el pensamiento contemporáneo (Bellaterra, 2013), L’horizon de la pensée poétique de María Zambrano (L’Harmattan, 2015) i nombroses col·laboracions en volums col·lectius i en publicacions periòdiques.

Text informat per la investigadora

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora / researcher (16/06/2016 -)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora / researcher  

Seminari Filosofia i Gènere, Universitat de Barcelona: investigadora / researcher

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5054